SAP

SAP - CONNECTOR

Met deze Connector kunnen gebruikers van het SAP HR/Payroll-systeem hun organisatie- en werknemer-gegevens rechtstreeks vanuit SAP in My-Orgchart plaatsen. Dat gebeurt via het web en verloopt via een simpele tussenstap.

Stap 1.: HR-OCI bestand aanmaken

De HR-OCI-interface stelt applicaties van externe leveranciers in de gelegenheid om SAP Organizational Management object-, relatie- en attribuut gegevens op te halen uit SAP Organizational Management and SAP Personnel Administration. en SAP Personeelsadministratie. De opgehaalde gegevens worden weergegeven in een grafische presentatie. Voornamelijk omdat de interface web-enabled zal zijn, is de grafische weergave voor de SAP Enterprise Portal en in het bijzonder voor SAP Enterprise Portal rollen (SAP Manager Self-Service) bedoeld.

U kunt de SAP-Connector opstarten door op de startknop hieronder te klikken.

  • My-Orgchart Viewer: start de lege Viewer (om u een bestaand bestand te bekijken).

  • My-Orgchart Editor: start de lege Editor (om een bestaand bestand te wijzigen).

  • SAP HR-OCI - My-Orgchart: start de Connector op.

Stap 2.: Start-scherm

Wanneer u de Connector opstart verschijnt onderstaand keuzescherm:

Activeren van uw account - U kunt My-Orgchart inclusief de SAP-Connector pas gebruiken indien u over een geldig account beschikt. U krijgt dan van ons een Gebruikersnaam en een Template-file aangereikt. Door dit formulier in te vullen, verkrijgt u een maand lang een gratis account.


SAP HR-OCI bestand (verplicht) - Hier verwijst u naar het XML-bestand dat u heeft verkregen uit de HR-OCI interface.

Sjabloon (verplicht) - Als eerste dient de Sjabloon gekozen te worden. Er is keuze uit drie stuks afhankelijk van het type organigram dat men wenst te zien: Contacts, Metrics, of Planning.

Peildatum (verplicht) - Hier vult u de peildatum in die hoort bij de momentopname waarop het HR-OCI bestand betrekking heeft.

Bestandsnaam (verplicht) - Hier dient een willekeurige bestandsnaam (file naam wordt: bestandsnaam.json) ingevuld te worden.

Actie (verplicht) - Tenslotte dient aangegeven te worden waar de output mee naar toe genomen dient te worden. Er is keuze uit: Opslaan, de Viewer, of de Editor.

Opslaan is de default actie. De file “bestandsnaam.json” verschijnt dan in de download-area van de PC waarmee gewerkt wordt en kan van daaruit verplaatst worden naar de definitieve directory.

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.