ORGPLAN: ORGCHARTS & HCM

ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   | HR WEBSITE

OrgPlan voert twee hoofdproducten (My-Orgchart en OrgPlan HCM) die in een aantal varianten beschikbaar zijn en meerdere toepassingsmogelijkheden kennen. Daarnaast voert OrgPlan aanvullende producten zoals Portals en wordt ook OrgPlus nog gevoerd. Deze producten worden vooral op HR/Finance-gebied toegepast.

My-Orgchart biedt organigrammen (orgcharts) en zorgt er voor dat collega’s elkaar snel kunnen vinden. Organigrammen vervangen in toenemende mate traditionele telefoongidsen waar men alleen maar op naam kan zoeken. Steeds vaker kent men de naam niet en wil men op afdeling, functie, skills, of locatie kunnen zoeken. Die mogelijkheid wordt geboden door organigrammen met krachtige zoekfaciliteiten.

OrgPlan HCM geeft invulling aan het human capital management. Doel is om het human capital beter te laten renderen. Onderwerpen als planning, budgettering, opvolging en analytics komen daarin aan bod. Zowel de gewenste als de gerealiseerde situatie kunnen worden geregistreerd. HR kan naar hartelust plannen maken en delen met finance, het lijnmanagement en de directie.

Hoe bereiken collega’s elkaar? Dat was vroeger makkelijker dan nu. Het personeel is steeds vaker een bont gezelschap aan part-timers, flexwerkers, zzp’ers en jaarcontractanten verspreid over de gehele globe. De organisatie van gisteren is anders dan die van morgen. Daar komt “Het Nieuwe Werken” nog bij: men kan 24x7 aan het werk zijn en zelden meer op kantoor komen. Resultaat is dat collega’s elkaar niet kennen en daardoor moeizaam samenwerken. Het werk loopt hierdoor vertraging op.

One-Step Orgcharts. Organigrammen die in één stap gegenereerd kunnen worden waarbij de gegevens direct uit de HR-database omen. Ze kunnen gebruikt worden voor contact-doeleinden.

Editable Orgcharts. Organigrammen die gewijzigd kunnen worden. Alle veldwaarden kunnen veranderd worden en alle hokjes en ketens kunnen verschoven worden. Deze Read Write organigrammen kunnen voor reorganisaties gebruikt worden.

HCM-systemen gaan verder dan alleen het registreren van personeel en salarisbetaling: "het verhogen van de productiviteit" is het ultieme doel. Hoe kan ik mijn menselijk kapitaal beter laten renderen? Centraal staat het optimaal bezetten van de arbeidsplaatsen in de (nabije) toekomst. De juiste mensen moeten op het juiste moment ingezet zijn. Dat wordt bereikt met een gestoomlijnde instroom (rekruteren), doorstroom (opleiden) en uitstroom.

Formatieplanning. Het proces begint bij formatieplanning. In uitgebreide 12-maands organigrammen kan HR de gewenste formatieinvulling in de tijd vastleggen.

Budgettering. Finance kan daarna verder gaan met het betrouwbaar budgetteren van de personeelskosten gebaseerd op het plaatje van de toekomstige organisatie.

HR Analytics omvat een zeer breed scala aan vaste en ad-hoc rapportages (tabellen, grafieken en heathmaps) waarbij de manager zijn of haar eigen afdeling kan analyseren.

My-Orgchart en OrgPlan HCM delen dezelfde basistechniek. Voor My-Orgchart volstaat een basisset aan modules (Basic of Power), voor OrgPlan HCM is de uitgebreide set (Planning) vereist. Van My-Orgchart zijn de volgende modules beschikbaar: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting.

De OrgPlan producten sluiten aan op iedere portal, maar kommen vooral tot hun recht in coombinatie met de HR Website.

My-Orgchart en OrgPlan HCM halen zelf hun gegevens op. Webinterfaces zijn er met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Visma en Workforce.


De techniek achter My-Orgchart en OrgPlan HCM heeft de volgende kenmerken:

Cloud en Web. My-Orgchart en OrgPlan HCM zijn 100% webbased oplossingen die in de Public of Private Cloud oplossingen kunnen draaien.

Multi-Platform en Zero Install. Ze draaien op ieder apparaat van ieder merk: PC, tablet en smartphone. Zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.

Add-on. My-Orgchart en OrgPlan HCM vormen één geheel met uw HR/Payroll syste(e)m(en). Ze halen hun gegevens rechtstreeks op. U merkt niet eens dat het verschillende systemen zijn.

High Performance. Dankzij een aantal slimme oplossingen blijven de prestaties hoog, zelfs bij grote tot zeer grote organisaties en zelfs bij meerdere gelijktijdige gebruikers.Beveiliging. Uw gegevens altijd in-house, zodat uw ICT-afdeling zelf voor de beveiliging kan zorgen en kan bv. aansluiten op SharePoint, Google+ of een willekeurige andere portal. Verder zien uw managers alleen hun eigen mensen.

SaaS. Onze software wordt als huurabonnement aangeboden. Er zijn geen implementatie kosten.