OrgPlan biedt oplossingen op twee gebieden: wegwijs organigrammen en strategische personeelsplanning. De personen, die hiervan de vruchten plukken, zijn de werknemers en de professionals (CHRO, Recruiter, Line Manager en CFO).

Wegwijs Organigrammen

 

Wegwijs Organigrammen maken de (nieuwe) werknemer wegwijs in de organisatie. Daarmee verllopt de interne communicatie sneller en efficienter. Ze zijn beschikbaar voor alle werknemers via PC, tablet of smartphone.

 

 

Statische organigrammen (My-Orgchart) worden in toenemende mate ingezet om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een werknemer zijn of haar collega's weet te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor  werknemers die pas gerekruteerd of overgeplaatst zijn.

Strategische PersoneelsPlanning

 

Strategische PersoneelsPlanning wordt steeds meer een hot item. Het is een belangrijk hulpmiddel in de 'battle for talent'. Er zijn oplossingen beschikbaar voor de CHRO, de Recruiter, de Line Manager en de CFO.

 

 

Dynamische organigrammen (My-OrgPlan) gecombineerd met modeling en extrapolatie, is een tool-combinatie die met uitstek geschikt is voor personeelsplanning. Deze plannen kunnen vervolgens van kosten voorzien wordenom te kunnen budgetteren.

Wie profiteert van wat?

  • EMPLOYEE - Voor de wernemer is er het "wegwijs-organigram", die hierdoor snel de weg weet binnen de organisatie. Collega's worden eerder en vaker geraadpleegd, in plaats van zelf aan te modderen. Het komt de snelheid en kwaliteit van het werk ten goede.

  • CHRO - Voor HR is er een scala aan toepassingen op het gebied van personeelsplanning: het (enkel- en 12voudige) bezettingsoverzicht, de vlootschouw, het opvolgingsplan en uiteindelijk het personeelsplan. Als HR zo'n gedetailleerd plan kan opleveren, bewijst ze haar collega's een grote dienst.

  • RECRUITER - Recruiters kunnen op dit plan voortborduren door op zoek te gaan naar invulling van de open posities. Zelf krijgen ze de beschikking over het "skills-organigram", waarin personen - intern en extern - gekoppeld zijn aan opleidingen (SOI/ISCED).

  • LINE MANAGER - De lijn krijgt voor de eigen afdeling het "dag-organigram". Daarin wordt voor de komende dagen, weken en maanden getoond wie daadwerkelijk beschikbaar is om ingeroosterd of ingepland te worden.

  • CFO - Finance tenslotte, kan kosten toevoegen aan het personeelsplan en er zodoende een personeelsbudget van maken. Door het te koppelen aan journaalposten, kan de budgetuitputting berekend worden.

 

OrgPlan biedt twee software producten aan: My-OrgChart en My-OrgPlan voor respectievelijk organigrammen (orgcharts) en personeelsplanning (SPP/SWP). Beide producten delen dezelfde technologie, maar voor personeelsplanning wordt er een groter beroep gedaan op de functionaliteit, waaronder modeling- en business intelligence. Beide producten draaien in de cloud en worden als SaaS-oplossingen geleverd.

De modules waaruit ze bestaan zijn Viewer, Editor, TimeSerie en Connector. De gratis Connector haalt de benodigde gegevens op uit de HR/Payroll-systemen. Er zijn drie module-combinaties leverbaar:

  • het Basic pakket: Viewer en Connector,
  • het Power pakket: Viewer, Editor en Connector, en
  • het Planning pakket: Viewer, Editor, TimeSerie en Connector.

My-Orgchart is een modern, all-round organigram-softwarepakket, geschikt om organigrammen weer te geven. Vereist zijn minimaal Basic en voor de complexere organigrammen Power.

 

My-OrgPlan is een modern, all-round planningssoftware-pakket voor het maken van personeelsplannen. Vereist zijn minimaal Power en voor complexere planning (zoals HR Budgettering) Planning.

 

Viewer

Editor

Viewer

Editor

TimeSerie

Connector

 

Gratis test. U kunt My-Orgchart of My-OrgPlan gratis gedurende een maand testen met uw eigen gegevens. Er hoeft geen software geinstalleerd te worden en de Connector haalt moeiteloos uw gegevens op uit de volgende HR/Payroll-systemen:

 

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.