ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Oplossingen

OrgPlan biedt oplossingen voor de volgende gebieden: OnBoarding, TeamWork, Succession Planning, Workforce Planning, Budgeting en (HR) Analytics.

ONBOARDING - het aan boord halen en wegwijs maken van werknemers. Recruteren is een belangrijk proces: niet alleen om de personeelssterkte op peil te houden maar ook om de leeftijds-, kennis- en kostenopbouw te optimaliseren. Maar het wegwijs maken in de organisatie is minstens zo belangrijk. Temeer daar dienstverbanden steeds korter lijken te worden. Een veelheid aan relevante documenten en tools zorgen ervoor dat de werknemer altijd geinformeerd is.

TEAMWORK - éénmaal aan boord komt men staads vaker in teams (communities) te werken waar deelnemers snel met elkaar communiceren (appen, chatten, etc.) en documenten uitwisselen. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: men wil deze communicatie graag vanaf eigen servers laten verlopen en men wil de aan- en afmeldingen tot communities automatisch laten verlopen als afgeleide van HR/Payroll-registraties.

SUCCESSION PLANNING - ofwel opvolgingsplanning. Het verschil tussen opvolgingsplanning en doorstroom is de tijdspanne: veel kritische posities zijn dermate complex en veeleisend dat kandidaten er klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er daadwerkelijk doorgestroomd moet worden, kan het zijn dat een geschikte kandidaat er niet klaar voor is. Maak daarom vroegtijdig opvolgingsplannen met als doel om de voor het bedrijf kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten.

WORKFORCE PLANNING - ofwel formatieplanning. Een formatieplan is een toekomstfilm van de organisatie die opgebouwd is uit afdelingen, formatieplaatsen en werknemers. Waarbij een formatieplaats een functie op de afdeling is. Op formatieplaatsnivo wordt de gewenste fte vastgelegd (het budget). Op werknemernivo de gerealiseerde fte (de actuals). Alhoewel werknemers pas achteraf toegevoegd worden, is het raadzaam om ze tijdelijk even vooraf op hun plek te zetten om het budget te onderbouwen.

BUDGETING - ofwel het budgetteren van de personeelskosten. Op basis van een goed formatieplan kunnen fte's worden omgerekend naar geldbedragen. Het model kan dat vrij nauwkeurig in een handomdraai doen. Ook is het mogelijk om loonrondes door te voeren zodat er aan het begin van het jaar voor iedere werknemer een beschikbaar geldbedrag is. De bedragen kunnen zowel naar formatieplaatsen als naar kostenplaatsen omgerekend worden. Daarna zijn ze beschikbaar voor verdere budgettering.

HR ANALYTICS - ofwel het analyseren van gegevens. Analytics beperkt zich niet alleen tot budgetten en kosten. Alle gegevens in het model zijn beschikbaar voor verdere analyse. Speciaal voor dit doel zijn er OLAP of hypercube faciliteiten beschikbaar, waarmee de gebruiker zelfs z'n analyses kan maken. Vooraf is het mogelijk om de datasets in te perken, zodanig dat iedere manager alleen z'n eigen mensen ziet. Een belangrijke analyse is het meten van de budget uitputting. Speciaal voor dit doel worden de journaalposten uit het payroll-systeem opgehaald.

Analyses worden gepresenteerd in tabel of (kleuren)grafiek vorm.

Producten

OrgPlan kan bovengenoemde oplossingen invullen met ieder van haar drie organigram producten: My-Orgchart, My-HRPlaza en OrgPlus.


Moderne, all-round organigram software, geschikt om mee te tekenen, te rekenen, te extrapoleren en te modeleren. Een My-Orgchart organigram kan vanuit de webbrowser met de viewer bekeken worden met behoud van alle functionaliteit. Het is webbased en is geschikt voor kleine tot zeer grote organisaties (van 100 tot 100.000+ werknemers).

My-Orgchart wordt zonder webportal geleverd, maar is daarentegen bijzonder flexibel te combineren met vrijwel iedere portal.

My-Orgchart haalt zelf z'n gegevens op. Web interfaces zijn er met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Visma en Workforce. Daarnaast is aanvoer via spreadsheets mogelijk.


My-HRPlaza is een combinatie-product van My-Orgchart en Reflexo. Alle My-Orgchart functionaliteit is terug te vinden. Daarnaast levert Reflexo een portal en een flexibele arbeidsvoorwaarden oplossing. Deze toepassing komt met name tot z'n recht wanneer My-Orgchart wordt ingezet voor het bewaken van persoonsbudgetten.

My-HRPlaza draait standaard met de Reflexo webportal. In deze combinatie kan de beveiliging zeer geavanceerd geregeld kan worden.

My-HRPlaza haalt zelf z'n gegevens op. Web interfaces zijn er met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Visma en Workforce. Daarnaast is aanvoer via spreadsheets mogelijk.


Veel verkochte, maar enigzins gedateerde, organigram software. Het is geschikt voor tekenen en rekenen. Een OrgPlus-organigram wordt in PDF-formaat gedistribueerd via het web. Het pakket is 100% PC-based en is geschikt voor kleine tot middelgrote organisaties (van 100 tot 5,000 werknemers).

OrgPlus kan niet met een webportal gecombineerd worden. Wel kunnen PDF-files in portals gehangen worden.

OrgPlus heeft geen webinterfaces. Data aanvoer is alleen via spreadsheets.