ORGPLAN: ORGANIGRAM & HCM SOFTWARE (+31 33 8881482)

DEMO      TEST      SHOP      LOGIN      LANGUAGE: EN DE NL FR ES IT DA NO SV FI

ORGANIGRAMMEN VOOR IEDEREEN

Hoe bereiken collega’s elkaar? Klinkt gek, maar dat was vroeger, zonder moderne communicatiemiddelen, makkelijker dan nu. Het personeel is steeds vaker een bont gezelschap aan part-timers, flexwerkers, zzp’ers en jaarcontractanten verspreid over de gehele globe. De organisatie van gisteren is anders dan die van morgen. Daar komt “Het Nieuwe Werken” nog bij: men kan 24x7 aan het werk zijn en zelden meer op kantoor komen. Resultaat is dat collega’s elkaar niet kennen en daardoor moeizaam samenwerken. Het werk loopt hierdoor vertraging op. 

My-Orgchart visualiseert de organisatie en zorgt ervoor dat collega’s elkaar snel kunnen vinden. Vooral als men een collega op functie of skills wil zoeken. Organigrammen vervangen in toenemende mate traditionele telefoongidsen waar men alleen maar op naam kan zoeken. Vaak wil men collega’s ook op functie, skills, of locatie kunnen zoeken. Organigrammen met krachtige zoekmogelijkheden bieden deze mogelijkheid.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

HCM-systemen gaan verder dan alleen het registreren van personeel en salarisbetaling: verhogen van de productiviteit is het ultieme doel. Centraal staat het optimaal bezetten van de arbeidsplaatsen in de (nabije) toekomst. De juiste mensen moeten op het juiste moment ingezet zijn. Dat wordt bereikt met instroom (rekruteren), doorstroom (opleiden) en uitstroom.

OrgPlan HCM biedt een aantal oplossingen om dit doel te bereiken, zoals opvolgingsplanning, learning management, formatieplanning en personeelsbudgettering. Zowel de gewenste als de gerealiseerde situatie kunnen worden geregistreerd. Gegevens worden opgehaald, geextrapoleerd en langs de tijdas uitgezet. Men kan naar hartelust aan de invulling van het plan werken. Daarna kunnen de resultaten in de MSS-omgeving met het management gedeeld worden.

Meer ...

Organigram-software wordt gebruikt door HR, Marketing & Sales en Finance. Er zijn verschillende soorten organigrammen mogelijk, afhankelijk van module-combinaties. My-Orgchart is de naam van onze nieuwe organigram-software. Het is een moderne en betaalbare web/cloud-oplossing. Maak kennis met My-Orgchart, de nieuwe standaard in Organigram - Business Intelligence software. Draait in de cloud, is direct operationeel en haalt zelf z'n gegevens op uit omringende systemen. U merkt niet eens dat het twee verschillende systemen zijn.

Basis Organigrammen - zijn eenvoudige organigrammen (zonder cijfers) die onlosmakelijk aan HR-systemen verbonden zijn. Ze dienen als controle op het goed ingevoerd zijn van organisatie-structuren.

Contacten Organigrammen - zijn eenvoudige organigrammen die werknemers vertellen hoe hun organisatie eruit ziet.. Doel is vooral om het betere samenwerking te bevorderen. Lang niet altijd kent men de persoon bij naam. Zoeken binnen een contacten organigram, op afdeling, functie, of skills, helpt om de juiste peroon snel te bereiken.

Metrics Organigrammen (Foto) - zijn organigrammen waarin getallen zijn opgenomen, die door het systeem verder berekend en geanalyseerd kunnen worden. Een sterk punt is het kunnen rekenen langs de hiërarchielijnen. Metrics organigrammen zijn bedoeld voor managers en bevatten essentiële KPI's. Een sluitende beveiliging is een voorwaarde.

Planning Organigrammen (Film) - geven een voorspelling van de toekomst. De tijdas speelt daarbij een rol. Vanuit het heden maken ze een projectie (film) van de toekomst. Belangrijk zijn vooral de extrapolatie faciliteiten, waarmee planners met relatief weinig inspanning toch een nauwkeurig plan kunnen maken. Cijfers spelen ook hier een grote rol.

Oplossingen voor HR:

Contacts Orgcharts - om de bereikbaarheid tussen collega's te verbeteren (ESS),

Community Orgcharts - om samenwerkende communities snel samen te stellen,

Metrics Orgcharts - om lijnmanagers informatie te verstrekken (MSS),

Planning Orgcharts - om personeelspopulaties naar de toekomst te projecteren.

Oplossingen voor Finance:

Contacts Orgcharts - om dochterbedrijven in kaart te brengen,

Metrics Orgcharts - om cijfermatriaal van dochter-bedrijven te consolideren,

Planning Orgcharts - om resultaat-projecties naar de toekomst te maken.

Oplossingen voor B2B Marketing en Sales:

Contacts Orgcharts - om relaties horende bij klanten en prospects te visualiseren,

Community Orgcharts - om snel met uw doelgroepen te kunnen communiceren,

Metrics Orgcharts - om projecten van kengetallen te kunnen voorzien,

Planning Orgcharts - om omzet en winstverwachtingen te kunnen projecteren.

Oplosssingen voor privé:

(families, adviseurs en Family Offices)

Contacts Orgcharts - om stambomen in kaart te brengen,

Metrics Orgcharts - om bezittingen voorzien van cijfers aan personen te koppelen,

Planning Orgcharts - om rendementen te projecteren in de tijd.


's Werelds meest geavanceerde organigram software (Web-based)

My-Orgchart is web-based organigram software die tevens business-intelligence (draaitabel en extrapolatie) faciliteiten bevat. Meer ...


's Werelds meest verkochte organigram software (PC-based)

OrgPlus is pc-based organigram software. Ooit door Microsoft ontwikkeld en nog steeds populair. Meer ...