ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

OrgPlan is gespecialiseerd in organigram technologie, die zowel voor eenvoudige (contact-organigrammen) als complexe toepassingen (personeelsplanning) ingezet kan worden. Deze toepassingen worden onder de naam My-Orgchart gevoerd.

De My-Orgchart toepassingen kunnen ook met de portal van Reflexo draaien. Indien dit portal wordt ingezet, gaan ze in combinatie met nog veel meer toepassingen verder onder de naam My-HRPlaza. Een goede distributie en beveiliging zijn dan gegarandeerd.


1-Staps Organigrammen voor het Personeel.

My-Orgchart haalt uw gegevens op uit het HR/Payroll-systeem en geeft ze in organigramvorm weer. In principe hoeft er verder geen handwerk aan te pas te komen. Meest gebruikte toepassing is om het personeel bekend te maken met de organisatie.

Collega's vinden. Organigrammen (orgcharts) en zorgt er voor dat collega’s elkaar snel kunnen vinden. Organigrammen vervangen in toenemende mate traditionele telefoongidsen waar men alleen maar op naam kan zoeken. Steeds vaker kent men de naam niet en wil men op afdeling, functie, skills, of locatie kunnen zoeken. Die mogelijkheid wordt geboden door organigrammen met krachtige zoekfaciliteiten.

Communities. Het personeel is vaak een bont gezelschap aan part-timers, flexwerkers, zzp’ers en jaarcontractanten verspreid over de gehele globe. Resultaat is dat collega’s elkaar niet kennen en daardoor moeizaam samenwerken. Door communities te vormen kunnen samenwerkingsverbanden worden gecreëerd.


2-Staps Organigrammen voor HR.

My-Orgchart haalt uw gegevens op en presenteert ze voor HR in een dynamisch organigram. Ideaal voor het uitwerken van organisatie wijzigingen, opvolgingsplannen, reorganisaties, fusies en overnames.

Organisatie wijzigingen. De 2-staps (ofwel editable) organigrammen kunnen gewijzigd worden. Alle veldwaarden kunnen veranderd worden en alle hokjes en ketens kunnen verschoven worden. Deze Read Write organigrammen zijn perfect te gebruiken voor reorganisaties, overnames en fusies.

Opvolging. Welke stoelen worden klaar gezet en wie gaat er straks op zitten? Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daarom is het mogelijk om in het huidige organigram stippellijntjes uit te zetten: op welke stoelen komen voor een werknemer in aanmerking. En omgekeerd: welke kandidaten (ook externen) komen voor een stoel in aanmerking? Doel is om key-functies nooit onbezet te laten.


3-Staps Organigrammen voor HR en Finance.

My-Orgchart haalt niet alleen uw gegevens om ze in een dynamisch organigram te plaatsen, maar voegt daar als derde stap extrapolatie aan toe. Alle organisatiewijzigingen worden doorgerekend en automatisch in budgetten vertaald.

Workforce Planning geeft invulling aan onderwerpen als planning, budgettering, opvolging en analytics komen daarin aan bod. Zowel de gewenste als de gerealiseerde situatie kunnen worden geregistreerd. HR kan naar hartelust plannen maken en delen met finance, het lijnmanagement en de directie.

Budgeting & Analytics. Finance kan daarna verder gaan met het betrouwbaar budgetteren van de personeelskosten gebaseerd op het plaatje van de toekomstige organisatie. Daarna kan de lijnmanager zijn of haar eigen afdeling analyseren met een zeer breed scala aan vaste en ad-hoc rapportages (tabellen, grafieken en heathmaps).

De My-Orgchart module-combinaties zijn resp. Basic, Power en Planning. De volgende modules zijn beschikbaar: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting.

My-Orgchart sluit aan op iedere portal. Maar het beveiligen van onze toepassingen komt vooral tot z'n recht in coombinatie met de portal van My-HRPlaza.

My-Orgchart haalt zelf z'n gegevens op. Webinterfaces zijn er met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Visma en Workforce.


De techniek achter My-Orgchart heeft de volgende kenmerken:

Cloud en Web. De OrgPlan producten zijn 100% webbased oplossingen die in de Public of Private Cloud oplossingen kunnen draaien.

Multi-Platform en Zero Install. Ze draaien op ieder apparaat van ieder merk: PC, tablet en smartphone. Zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.

Add-on. De Orgplan producten vormen één geheel met uw HR/Payroll syste(e)m(en). Ze halen hun gegevens rechtstreeks op. U merkt niet eens dat het verschillende systemen zijn.

High Performance. Dankzij een aantal slimme oplossingen blijven de prestaties hoog, zelfs bij grote tot zeer grote organisaties en zelfs bij meerdere gelijktijdige gebruikers.Beveiliging. Uw gegevens altijd in-house, zodat uw ICT-afdeling zelf voor de beveiliging kan zorgen en kan bv. aansluiten op iedere willekeurige portal. Verder zien uw managers alleen hun eigen mensen.

SaaS. Onze software wordt als huur abonnement aangeboden. Er zijn geen implementatie kosten.