Candidate Relation Management

CANDIDATE RELATION MANAGEMENT (CRM). Ofwel het onderhouden van relaties met kandidaten. Een kandidaat is iemand die op een open positie gezet kan worden. Wie kunnen hiervoor in aanmerking komen? Ruwweg vier groepen: Volgers, Sollicitanten, Externen en Werknemers. Stel er vertrekt een manager (voorbeeld hiernaast). De opties zijn:

  1. een sollicitatieprocedure starten en een Sollicitant aannemen,
  2. een Externe inhuren en
  3. een (ondergeschikte) Werknemer laten promoveren en een (junior) Volger laten instromen.

Waarschijnlijk is de eerste het traagst, de tweede het duurst en de derde het effectiefst. Een bestaande werknemer kan promoveren (voorkomt uitstroom) en een jonge volger kan instromen (verjongt het personeelsbestand).

Kandidaten registreren. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt het belang van goede contacten met alle kandidaten op m.n. twee gebieden: wie heeft welke skills en wie is toe aan in- of doorstromen? Probleem alleen is dat ze in verschillende bestanden/systemen zitten:

  • Volgers zitten in LinkedIn,
  • Sollicitanten zitten in het Sollicitanten gedeelte van je HR-systeem,
  • Externen zitten of nergens, of misschien in LinkedIn (als Volgers), of in je HR-systeem (als ze al ingehuurd zijn),
  • Werknemers zitten in je HR-systeem.

Wel is het zaak om de groepen in beweging te houden: laat Externen, die een klus elders hebben, en interessante Sollicitanten in portefeuille Volgers worden en laat beschikbare Volgers solliciteren zodra de tijd rijp is.

CSV-bestand. De gegevens van de Volgers kunnen via de LinkedIn extractie tools worden weggeschreven in een CSV-file die vervolgens weer kunnen worden ingelezen. My-OrgPlan brengt alle kandidaten bij elkaar in één overzicht, waarbij de (SOI) skills code als kapstok dient.

 

Vereiste Modules

Praktijkvoorbeelden

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.