HR Analytics

HR ANALYTICS. Dit omvat een zeer breed scala aan vaste - en adhoc rapportagetools: tabellen, grafieken, heathmaps, organi-grammen en modeling. Ook zijn er what-if analyses mogelijk door in te voeren en te schuiven. Doel is om binnen budget te blijven. Deze analyses draaien bij voorkeur vanuit een MSS-omgeving, Zij zijn er op gericht om de CFO en lijnmanagers van (budget) informatie te voorzien, zodat ze vroegtijdig actie kunnen ondernemen.

Security. Belangrijk is het "for your eyes only" aspect: managers zien alleen hun eigen mensen. My-OrgPlan kan een organisatie letterlijk “opknippen”, waardoor er voor iedere manager een eigen (fysiek gescheiden) mini-bestand ontstaat. Deze bestanden mogen elkaar overlappen, bijvoorbeeld de directeur krijgt een bestand met alle mensen.

Momentopname (foto) informatie. Managers willen informatie hebben die op een tijdstip betrekking heeft. Denk daarbij aan zaken als: wie heeft zich vandaag ziek gemeld, over welke kwalificaties beschikt iemand, hoe is iemand beoordeeld, welke vergoedingen zijn vorige maand uitbetaald, wat is de bezetting in fte, hoe was eind van het jaar de verdeling naar geslacht, leeftijd, salarisgroep, etc., Allemaal zaken die een lijn-manager wil weten over zijn of haar team.

Tijdreeks (film) informatie. De lijnmanager wil van zijn of haar team informatie hebben die gezien kan worden als een film over een tijdsperiode. Denk daarbij aan zaken als:

  • budgetuitputting - Budgetten worden meestal op jaarbasis toegekend. Een goedkope maand kan vooraf gegaan zijn door een dure maand. Belangrijk is om cumulatief aan het eind van het jaar binnen budget te blijven.
  • in-, uit- en doorstroom - Vandaag kan de bezetting op orde zijn, maar is dat over een aantal maanden nog steeds het geval als tijdelijke contracten aflopen, mensen met pensioen gaan en er verloop is?
  • kwalifikaties - Sommige kwalifikaties blijven geldig, maar andere verlopen. Zijn er over een aantal maanden nog voldoende gekwalificeerde mensen op de afdeling, of moet er bijgeschoold worden?

Vereiste Modules

Praktijkvoorbeelden

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.