HR Analytics

RAPPORTAGE

Analytics omvat een zeer breed scala aan vaste - en adhoc rapportagetools: tabellen, grafieken, heathmaps, organigrammen en modeling. Ook zijn er what-if analyses mogelijk door in te voeren en te schuiven. Doel is om binnen budget te opereren.

MANAGEMENT INFORMATIE

Deze analyses draaien bij voorkeur vanuit een MSS-omgeving, Zij zijn er op gericht om de lijnmanager van informatie te voorzien. Hierdoor kunnen ze vroegtijdig aktie ondernemen om straks problemen te voorkomen.

MSS

Belangrijk is het "for your eyes only" aspect: managers zien alleen hun eigen mensen. My-Orgchart kan een organisatie letterlijk “opknippen”, waardoor er voor iedere manager een eigen (fysiek gescheiden) mini-bestand ontstaat. Deze bestanden mogen elkaar overlappen, bijvoorbeeld de directeur krijgt een bestand met alle mensen.

Welke "foto" (momentopname) informatie kan geleverd worden?

De lijnmanager wil informatie hebben vervat in een foto van het moment "nu". Denk daarbij aan zaken als:

  • welke werknemers hebben zich ziek gemeld,

  • over welke kwalificaties beschikt een werknemer,

  • hoe is een werknemer beoordeeld,

  • welke vergoedingen krijgt een werknemer,

  • wat is de bezetting in fte,

  • hoe is de verdeling naar geslacht, leeftijd, salarisgroep, etc.,

Allemaal zaken die een lijnmanager wil weten over zijn of haar team. Aangezien het om privacy gevoelige informatie gaat, is beveiliging binnen het organigram van belang

Welke "film" (tijdreeks) informatie is relevant?

De lijnmanager wil van zijn of haar team informatie hebben die gezien kan worden als een film over een tijdsperiode. Denk daarbij aan zaken als:

  • budgetuitputting - Budgetten worden meestal op jaarbasis toegekend. Een goedkope maand kan vooraf gegaan zijn door een dure maand. Belangrijk is om cumulatief aan het eind van het jaar binnen budget te blijven.

  • in-, uit- en doorstroom - Vandaag kan de bezetting op orde zijn, maar is dat over een aantal maanden nog steeds het geval als tijdelijke contracten aflopen, mensen met pensioen gaan en er verloop is?

  • kwalifikaties - Sommige kwalifikaties blijven geldig, maar andere verlopen. Zijn er over een aantal maanden nog voldoende gekwalificeerde mensen op de afdeling, of moet er bijgeschoold worden?

Praktijk voorbeelden

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.