Interfaces

INTERFACES.

IN-Connector. Personeelsmutaties uit het verleden en nabije toekomst, zijn doorgaans geregistreerd in het HR-systeem. Dubbel invoeren is niet de bedoeling. OrgPlan's IN-Connector haalt ze daarom op en vormt ze "onderweg" om tot een bruikbaar formaat voor een organigram of personeelsplan.

De OrgPlan organigrammen en personeelsplannen zijn erg flexibel. In principe kan alles getoond worden wat men maar wil. Maar datgene wat getoond gaat worden, zal eerst ergens vandaan gehaald moeten worden. Indien het niet opgehaald kan worden, dan zal het handmatig moeten worden toegevoegd. Vooraf (bijmengen) of achteraf (via data-entry).

Niet alleen de gegevens maar ook de gewenste hiërarchie, moet opgehaald kunnen worden. Deze is soms niet beschikbaar. Een tussenstap is dan vereist in de vorm van schuiven.

Gebruikers willen graag met één druk op de knop het eindresultaat kunnen zien. Met 1-op-1 organigrammen lukt dat meestal wel. Ophalen, omvormen en tonen zijn dan samengebracht in één stap.

Met toekomstige personeelsplannen lukt dat meestal niet, omdat de gegevens er eenvoudigweg niet zijn.

OUT-Connector. De OUT-Connector werkt de andere kant op: de planningsresultaten worden teruggeschreven in het HR-systeem.

Beschikbaarheid. De IN-Connector is er in principe voor ieder HR-systeem. De OUT-Connector is voorlopig beperkt beschikbaar.

Praktijkvoorbeelden

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.