Opvolging

OPVOLGING. De Opvolgings Planning gaat vooraf aan de Personeels Planning.

Kritische posities zijn vaak dermate complex dat kandidaten er ver van tevoren klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er doorgestroomd moet worden, moet de geschikte kandidaat er klaar voor zijn. Opvolgings Planning is daarom het vroegtijdig uitwerken van doorstroom op termijn met als doel om kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten.

My-OrgPlan lost dit op met "stippellijntjes" van werknemers naar potentiële posities alsmede andersom: van posities naar potentiële kandidaten. Fysiek blijft de werknemer voorlopig overigens gewoon op z'n eigen plaats blijft. Om de stippellijntjes te kunnen tekenen, is het van belang om inzicht in de skills van de kandidaten te hebben. Tegelijkertijd is het zinvol om ook op positie de vereiste skills vast te leggen.

HR3P / 9 BOX. Een handige categorisering is het werken met de 9-box matrix, waarin performance en potentieel tegenover elkaar worden uitgezet. My-Orgchart biedt de mogelijkheid om werknemers met kleurcode te typeren.

Met de zoekfunctie kan er op (vrij instelbare) criteria gezocht worden. Van geselecteerde kandidaten kan detail informatie worden opgevraagd. Wanneer een kandidaat aan een positie wordt gekoppeld, kunnen er aansluitend gegevens ingevoerd worden om de stap haalbaar te maken. Zo kunnen er bijvoorbeeld aktiepunten worden benoemd, tijdslimieten worden aangegeven of andere punten die een eventuele overstap belemmeren of juist bevorderen.

Vereiste Modules

Praktijkvoorbeelden

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.