CHRO

Strategische PersoneelsPlanning (SPP) is voor de HR-manager veel omvattend. Met name voor Opvolgings- en Formatieplanning spelen een belangrijke rol. Hieronder worden ze samengevat:


SUCCESSION PLANNING - ofwel opvolgingsplanning. Het verschil tussen opvolgingsplanning en doorstroom is de tijdspanne: veel kritische posities zijn dermate complex en veeleisend dat kandidaten er klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er daadwerkelijk doorgestroomd moet worden, kan het zijn dat een geschikte kandidaat er niet klaar voor is. Maak daarom vroegtijdig opvolgingsplannen met als doel om de voor het bedrijf kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten.

Er kunnen meerdere plannen (scenario’s) door verschillende gebruikers uitgewerkt worden.


WORKFORCE PLANNING - ofwel formatieplanning. Een formatieplan is een toekomstfilm van de organisatie die opgebouwd is uit afdelingen, formatieplaatsen en werknemers. Waarbij een formatieplaats een functie op de afdeling is. Op formatieplaatsnivo wordt de gewenste fte vastgelegd (het budget). Op werknemernivo de gerealiseerde fte (de actuals). Alhoewel werknemers pas achteraf toegevoegd worden, is het raadzaam om ze tijdelijk even vooraf op hun plek te zetten om het budget te onderbouwen.

De volgende modules zijn vereist om Succession Planning te kunnen draaien:

De volgende modules zijn vereist om Workforce Planning te kunnen draaien:

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie