CFO

Strategische PersoneelsPlanning (SPP) is ook voor CFO's en Controllers van belang. Het gaat hen met name om de financiele impact van het personeelsbestand. OrgPlan biedt naast Budgeting - ook Entity Management oplossingen. Entities zijn juridische entiteiten, bestaande uit holdings, werkmaatschappijen, stichtingen, etc. In feite gaat het om verzamelingen zelfstandige rechtspersonen, die verplichtingen hebben richting stakeholders en maatschappij.

Hieronder worden de oplossingen van OrgPlan samengevat:


WORKFORCE BUDGETING - ofwel het budgetteren van de personeelskosten. Op basis van het formatieplan worden fte's omgerekend naar geldbedragen. voor formatieplaatsen of kostenplaatse. Doel is om twee grootheden te berekenen: de budgetten en de actuals c.q. best estimates. Deze grootheden worden in de tijd uitgezet, zowel voor, tijdens en na de budgetperiode.


ANALYTICS - Van de niet-reguliere geldstromen kunnen budget en actuals met elkaar vergeleken en verder geanalyseerd worden. Ook is het mogelijk om meerdere jaren met elkaar te vergelijken. Deze analyses draaien bij voorkeur vanuit een MSS-omgeving, Zij zijn er op gericht om de lijnmanager van informatie te voorzien. Hierdoor kunnen ze vroegtijdig aktie ondernemen om straks problemen te voorkomen.

De volgende modules zijn vereist om Workforce Budgeting te kunnen draaien:

De volgende modules zijn vereist om Analytics te kunnen draaien:

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.