Producten

OrgPlan biedt twee oplossingen aan: My-OrgChart en My-OrgPlan 1 en 2. De eerste is voor organigrammen en de tweede en derde zijn voor strategische personeelsplanning. Onderliggend delen ze dezelfde technologie. De verschillen komen met name door module-inzet tot stand.

My-OrgChart. Een organigram is in feite een tekening van de organisatie. In My-OrgChart krijgt de gebruiker niet de gelegenheid om zelf te tekenen. Dit omdat het niet hoeft. Het doel is om de organisatie weer te geven van dit moment (of een moment in het verleden). Niet aan de orde zijn: toekomstscenario's, overleg, besluitvorming, berekeningen, simulaties, etc. Voor My-OrgChart is vooral de Viewer van belang. Hiermee kan de gebruiker "alleen kijken" naar de tekening. Er wordt slechts een weergave gemaakt van een bekende situatie. De benodigde gegevens zitten al in HR-systeem. De IN-Connector haalt deze gegevens op en vormt ze om tot een organigrambestand. Dit bestand wordt in de Viewer geladen waarna de gebruiker ernaar kan kijken.

My-OrgPlan 1 en 2. Het grote verschil tussen My-OrgChart en My-OrgPlan is de tijdsfactor: verleden versus toekomst. My-OrgPlan gaat over de toekomst. De gegevens, die My-OrgPlan zou willen weergeven, bestaan nog niet en moeten daarom eerst gegenereerd worden. Om dat allemaal te realiseren zal de gebruiker zelf moeten kunnen tekenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Editor. Wanneer er niet één maar meedere maanden gegenereerd moeten worden, is ook nog de TimeSerie vereist. De IN-Connector speelt ook een rol: nu niet om de juiste gegevens maar om de laatste bekende gegevens (last actual) op te halen. In MY-OrgPlan 2 is er tenslotte ook nog de OUT-Connector om het gewenste scenario terug te schrijven in het HR-systeem.

Beide pakketten maken overigens ook gebruik van (software) Hosting, tenzij men verkiest om On Premise te draaien.

 

Modules

Viewer - Alleen lezen, bestemd voor eindgebruikers.

Met de Connector of Editor wordt een organigram automatisch aangemaakt en in bestandsvorm op-geslagen. Daarna kunnen eindgebruikers dit organigram bekijken. De Viewer biedt ze lees functionaliteit: navigeren, zoeken, selecteren, in- en uitzoomen, details opvragen, draaitabel-analyses en nog veel meer. Ook is er een taalswitch knop. De Viewer wordt als company licentie verkocht, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Het organigrambestand kan in vrijwel elke portal of menuomgeving geplaatst worden. Door het aan te klikken wordt de Viewer aangeroepen en wordt het organigram gestart. Er is geen training vereist om met de Viewer te kunnen werken. De performance blijft goed. Ook bij veel gelijktijdig gebruik.

Editor - Lezen en schrijven, bestemd voor ervaren gebruikers.

De Editor maakt het mogelijk om een organigram (op maat) te maken en als bestand weg te schrijven. De Editor combineert “lezen” en “schrijven”. Deze functionaliteit gaat bijzonder ver. Tot de mogelijkheden behoren: muteren, schuiven, klonen, extrapoleren, tekenen, rekenen, consolideren, rapporteren, afleiden, vergelijken, loggen en nog veel meer. De Editor regelt ook het applicatiebeheer.

Editor-gebruik gaat vooraf aan Viewer-gebruik. Eén of meerdere ervaren gebruikers bouwen een organigram, waarna anderen ernaar kunnen kijken. Dat kan een eenvoudige weergave zijn van de huidige organisatie, of een gedetailleerd cijfermatig plan van de toekomstige organisatie waar het nodige overleg aan te pas komt voordat er een definitieve versie is.

TimeSerie -TimeSerie, licentievergroting voor jaarorganigrammen.

Een jaarorganigram bestaat uit een aaneengesloten reeks van twaalf maand-organigrammen. Hiervoor is in de eerste plaats een hogere boxlimiet nodig. Het aantal boxes wordt immers een factor twaalf groter. Aanschaf van de TimeSerie-module is dan de aangewezen optie.

TimeSerie-Connector. Om een jaarorganigram van gegevens te voorzien, is er een speciale versie van de Connector nodig. Deze legt eerst een tijdreeks aan en hangt daarna de gegevens er in op. De gewone Connector haalt alleen gegevens op peildatum op, maar de TimeSerie-Connector haalt ook alle toekomstige gegevens op en zet ze uit in de tijd. Deze TimeSerie-Connector is alleen bruikbaar bij een vergroot box-aantal.

Connector - Connectie met HR-systemen

De IN-Connector regelt het ophalen van gegevens uit het HR-systeem. Dat kan via een API-verbinding of via een dumpbestand.

De OUT-Connector regelt het wegschrijven van gegevens naar het HR-systeem. Dat kan via een export of "begeleid handmatig" via to-do lijsten.

De Connectoren verschillen per situatie, maar zijn in principe altijd te realiseren. OrgPlan berekent voor de Connectoren geen kosten.

 

Hosting - Hosten van onze software

Onze software pakketten draaien in principe in de cloud. Hosting is bij de jaarprijs inbegrepen. Het is ook mogelijk dat u onze software on premise op uw eigen computers draait. De jaarprijs wordt er evenwel niet anders door.

De klantgegevens blijven altijd bij de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de eindresultaten op een webserver naar keuze te zetten en met een portal naar keuze te beveiligen.

 

Modules per product

Voor My-OrgChart heb je alleen de Viewer nodig als je kiest voor 1-op-1 organigrammen. Kies je voor bewerkte organigrammen dan heb je ook de Editor (summier) nodig. Verder zul je de IN-Connector en Hosting willen gebruiken.

Voor My-OrgPlan 1 heb je in ieder geval de Viewer en de Editor nodig. De TimeSerie zul je naar alle waarschijnlijkheid ook willen gebruiken als je serieus wilt plannen. Verder zul je de IN-Connector en Hosting willen gebruiken.

Voor My-OrgPlan 2 heb je in ieder geval de Viewer, de Editor en de TimeSerie nodig. Verder heb je zowel de IN- als de OUT-Connector nodig. Ook Hosting zul je willen gebruiken.

Distributie van de output.

Omdat wij geen klantgegevens op onze computers (willen) hebben, zijn er voor klanten geen beveiligingsobstakels om onze software te gaan gebruiken. De keerzijde is dat je zelf de distributie van de output nog moet regelen. Daar zijn vele mogelijkheden voor. Je kunt al dan niet kiezen voor webdistributie. Kies je voor het web dan kun je voor een interne of een externe oplossing gaan. Denk bijvoorbeeld aan Intranet, Teams, SharePoint, ESS/MSS van het HR-systeem, etc.

 

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.