Personeelsplanning (FTE)

PERSONEELSPLANNING (FTE) - Een personeelsplan is een toekomstfilm van de organisatie die opgebouwd is uit afdelingen, formatieplaatsen en werknemers. Waarbij een formatieplaats een functie op de afdeling is. Op formatieplaatsnivo wordt de gewenste fte vastgelegd (het budget). Op werknemernivo de gerealiseerde fte (de actuals). Alhoewel werknemers pas achteraf toegevoegd worden, is het raadzaam om ze tijdelijk even vooraf op hun plek te zetten om het budget te onderbouwen.

Een personeelsplan begint met een formatieplan, ofwel een organisatieplaatje bestaande uit afdelingen en formatieplaatsen uitgezet in de tijd, waarbij de formatieplaats feitelijk een functie op de afdeling is. Op formatieplaatsnivo wordt het gewenst aantal fte vastgelegd (later wordt dit het budget). Werknemers komen er in eerste instantie niet in voor, maar kunnen wel nuttig zijn bij de opbouw. Er kunnen meerdere plannen (scenario’s) door verschillende gebruikers uitgewerkt worden. Eén van deze plannen gaat tot budget gepromoveerd worden. Het helpt wanneer achteraf bekend is, welke veronderstellingen er destijds aan het budget ten grondslag hebben gelegen. Het formatieplan kan op twee manieren opgebouwd worden: 1.) van scratch of 2.) vanuit de bestaande situatie.

Het goedgekeurde formatieplan is de "to-do list" voor HR. Om de personeelsbezetting conform het formatieplan te krijgen zal er in-, uit- en doorstroom moeten plaatsvinden. Deze legpuzzel wordt in het “planboard” opgelost. Daar kan met werknemers, sollicitanten en boventalligen geschoven worden. Werknemers kunnen op hun nieuwe plek gezet worden, of tijdelijk geparkeerd worden. Op de parkeerplaats (rechts) kunnen boxes of ketens tijdelijk worden geparkeerd. Ook kunnen daar externen worden binnengehaald, zoals: uitzendkrachten, sollicitanten in portefeuille, oproepkrachten, etc. Het is altijd handig om deze kandidaten bij de hand te hebben. Het planboard heeft een tweetal bijzondere faciliteiten: de voortdurende gapberekening (Soll versus Ist) en het vooruit en omhoog kopiëren.

SOLL VERSUS IST

De essentie van planning: eerst bepalen waar je naar toe wil en daarna hoe je daar het beste kunt komen. Soll is het doel en Ist is de realisatie (ofwel de situatie waar je straks uitkomt). Tussen Soll en Ist zit doorgaans een gap die overbrugd moet worden. Een gap gemeten in: FTE, Geld en Skills. Het model in My-Orgchart berekent voortdurend de volgende grootheden: Soll (→), Ist (√ ), Absolute Gap (∆) en Procentuele Gap (%).
Deze berekeningen worden langs de hiërarchielijnen gemaakt. Dus van formatieplaats naar afdeling, van afdeling naar hoofdafdeling (tot aan het hoogste nivo), van hoogste nivo naar maand en tenslotte van maand naar jaar.

KOPIEER VOORUIT EN OMHOOG

Kopieer → – de organisatie- en populatiegegevens worden in de tijd vooruit gekopieerd naar de toekomstige maanden. De aanname is dat in de ene maand gemuteerde gegevens ook in de daaropvolgende maand(en) van toepassing blijven. Vooruit kopiëren gebeurt overigens met uitzondering van in het HR-systeem aangetroffen toekomstmutaties.

Kopieer ↑ - populatiegegevens worden overgenomen op formatieplaatsnivo. Feitelijk zeggen we hiermee dat IST SOLL moet worden. Dit commando is handig wanneer we de historie als basis voor het nieuwe plan (budget) willen gebruiken. We kunnen eerst naar hartenlust schuiven, verhogen, ontslaan en dummy’s toevoegen, alvorens we omhoog kopiëren.

Vereiste Modules

Praktijkvoorbeelden

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.