De OrgPlan software pakketten zijn geschikt voor organisaties vanaf 100 werknemers. Een bovengrens is er niet. Wel kan het voor grote organisaties handig zijn handig zijn om de applikatie op te splitsen en de deelapplikaties naderhand samen te voegen.

 

Doelgroepen. Organisatiewijzigingen zijn dermate ingrijpend dat er ruim de tijd wordt genomen om erover na te denken, dat er meerdere alternatieven (scenario's) uitgewerkt worden en dat er vaak op hoog nivo over besloten wordt. Voorafgaand aan het definitieve besluit vindt er in een team van betrokken managers het nodige overleg plaats. Alle betrokkenen hebben baat bij duidelijke informatie.

Wie zijn deze betrokkenen?

  • De professionals zoals de Recruiter, de CHRO en de CFO. Inclusief hun consultants en specialisten.
  • De betrokken lijnmanagers, waar veranderingen plaatsvinden.
  • De eindverantwoordelijken.

 

 

RECRUITER - Recruiters kunnen op dit plan voortborduren door op zoek te gaan naar invulling van de open posities. Zelf krijgen ze de beschikking over het "skills-organigram", waarin personen - intern en extern - gekoppeld zijn aan opleidingen (SOI/ISCED).

 

CHRO - Voor HR is er een scala aan toepassingen op het gebied van personeelsplanning: het (enkel- en 12voudige) bezettingsoverzicht, de vlootschouw, het opvolgingsplan en uiteindelijk het personeelsplan. Als HR zo'n gedetailleerd plan kan opleveren, bewijst ze haar collega's een grote dienst.

 

CFO - Finance tenslotte, kan kosten toevoegen aan het personeelsplan en er zodoende een personeelsbudget van maken. Door het te koppelen aan journaalposten, kan de budgetuitputting berekend worden.

 

LINE MANAGER - De lijn krijgt voor de eigen afdeling het "dag-organigram". Daarin wordt voor de komende dagen, weken en maanden getoond wie daadwerkelijk beschikbaar is om ingeroosterd of ingepland te worden.

 

EMPLOYEE - Voor de wernemer is er het "wegwijs-organigram", die hierdoor snel de weg weet binnen de organisatie. Collega's worden eerder en vaker geraadpleegd, in plaats van zelf aan te modderen. Het komt de snelheid en kwaliteit van het werk ten goede.

 

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.