ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Data

Meer externen

In hedendaagse organisaties neemt het percentage vaste dienstverbanden af ten gunste van het aantal flexwerkers en externen. Niet zelden worden alleen de vaste werknemers in het HR/Payroll-systeem geregistreerd en de rest niet. Om diverse redenen: er is geen noodzaak toe, ze rouleren te snel, er is geen tijd voor, etc. Toch nemen de externen een steeds groter deel van het werk voor hun rekening, tellen ze mee in de bezetting en drukken ze evengoed op het budget.

Meerdere systemen met HR-gegevens

Vrijwel iedere organisatie werkt met een HR/Payroll-systeem. Maar er draaien steeds meer systemen naast met (vrijwel) dezelfde personeelspopulatie. LMS-systemen (omdat de werkplekken steeds complexer worden), arbo-systemen (omdat de wetgeving hieromtrent steeds dwingender wordt), rooster-systemen, facebook-achtige systemen en ga zo maar door.

Meerdere populaties

Grotere, internationale bedrijven hebben vaak meerdere populaties die ze (meestal om payroll-redenen) in verschillende systemen hebben ondergebracht. Daarnaast gaan dit soort bedrijven regelmatig op overnamepad. Vaak zijn er redenen om het gekochte bedrijf op het bestaande HR/Payroll-systeem te laten.

Combineren

My-Orgchart en My-HRPlaza zijn bij uitstek geschikt om HR-gegevens overal en nergens vandaan te halen en in combinatie te presenteren. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Eenvoud. Het is technisch vrij eenvoudig om twee of meer populaties samen te voegen.

  • Flexibel. Organigrammen en draaitabellen zijn flexibel in te richten.

  • Webservices. Gegevens kunnen automatisch via het web opgehaald worden.

  • Controles. Er zijn diverse controle-faciliteiten om populaties op compleetheid en juistheid te controleren.