ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Beveiliging

Gevoeligheid gegevens. - De gevoeligheid van de gegevens in de organigrammen varieert van beperkt tot zeer hoog. Geen bedrijf wil z'n personeelsgegevens openbaar maken, maar de mate van gevoeligheid bepaalt wel hoe ver men wil gaan met beveiligen. Voor weinig gevoelige gegevens volstaat een rudimentaire vorm van beveiligen, maar voor de gevoelige gegevens moet er meestal meer gebeuren.

Grotere bedrijven willen hun personeelsgegevens vaak niet buiten de deur hebben. Een public cloud oplossing valt om die reden al af. Maar zelfs dat is niet voldoende omdat sommige personeelsgegevens zo gevoelig zijn dat ze intern op een hoge attentiewaarde kunnen rekenen, ook bij ICT-afdelingen: "Verdient zij zoveel!" of "Kijk, hij staat op de nominatie om ontslagen te worden!"

Daarom wil HR graag haar gevoelige informatie op de afdeling houden en slechts delen met de directie of de betrokken manager. Dat betekent dat de beveiligingsmogelijkheden van de organigram software, bepalend kunnen zijn voor de aanschafkeuze.

Interne beveiliging

Naast de externe beveiliging - wel of geen toegang krijgen - speelt vooral ook de interne beveiliging een rol. Niet iedere gebruiker mag alles zien of wijzigen. De meest voorkomende beveiliging is dat de manager (aan de top van zijn of haar keten) zichzelf en alles wat daaronder zit mag zien en soms ook mag wijzigen. Een pakketten zoals My-Orgchart biedt een dergelijke beveiligingen. Ook voor read-only doeleinden is beveiliging op de hiëarchieketen van essentieel belang.

In My-Orgchart kunnen we aan verschillende gebruikers verschillende entree-opties bieden. Zo kunnen we slechts een deel van het organigram openstellen, alvast een taal instellen en bepaalde rubrieken al dan niet toegankelijk maken. Verschillende gebruikers zien dan een verschillend organigram, ook al werken ze op één en hetzelfde bronbestand.


Plaats van de gegevens

Waar komen de, voor het organigram benodigde, gegevens te staan? Een cruciale vraag voor metrics-organigrammen in z'n algemeenheid en plannings-organigrammen in het bijzonder. Er zijn een paar mogelijkheden:
Op de disk van de eigen PC.
Sommige pakketten, zoals OrgPlus, schrijven voor dat er alleen vanaf de eigen PC gewerkt wordt. Zowel software als data moeten daar geïnstalleerd staan. Dat is wel zo veilig, maar voor grotere organisaties niet altijd praktisch wanneer meerdere, internationaal gespreide gebruikers er mee moeten kunnen werken.
Op een webserver in de cloud.
Andere pakketten draaien volledig in de cloud en verlangen een upload van de gegevens naar de plaats waar de (multitenant) software draait. Wel praktisch, maar qua veiligheid bezorgt dat veel klanten een onheimisch gevoel.
Op een shared disk.
Tenslotte zijn er pakketten, zoals My-Orgchart, die het beste van twee werelden combineren. De software draait vanuit de cloud, maar de gegevens blijven op de gemeenschappelijk disk die voor HR ingericht is. De beveiliging houdt men dan in eigen hand, terwijl de HR-collega's er toch goed bij kunnen.

Plaats van de software

My-Orgchart kan op twee plaatsen draaien:

  • in de public cloud, of

  • in de private cloud.

Het is in ieder geval een cloud-oplossing die op een webserver geïnstalleerd moet worden. Daar vandaan wordt de software opgehaald om op de client in memory te draaien. Op de client zelf hoeft nooit iets geïnstalleerd te worden (zero install).

Indien gekozen wordt voor de public cloud dan verzorgt OrgPlan de hosting. Daar geldt een additionele fee voor.

Indien gekozen wordt voor de private cloud (on premise) dan dient de klant de hardware-invulling te verzorgen. Dit kan door de klant zelf ingevuld worden, maar het kan ook uitbesteed worden aan een vertrouwde leverancier.