ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Oplossingen

My-Orgchart, is een combinatie van Organigram - en Business Intelligence technologie. Kort gezegd: u kunt ermee tekenen, rekenen, modeleren en simuleren. Het pakket is 100% webbased en is geschikt voor alle organisaties (van 100 tot 1,000,000 werknemers). My-Orgchart biedt drie type oplossingen met dezelfde technologie als basis: de "1-staps", de "2-staps" en de "3-staps" organigrammen.

1-Staps Organigrammen

  • Stap 1.: weergeven

  • Stap 2.: ...

  • Stap 3.: ...

De 1-Staps geven één op één de gegevens uit het HR-systeem weer. Er komt geen menselijke tussenkomst meer aan te pas. M.a.w. het Basic-pakket volstaat (zonder Editor, alleen de Viewer).

De 1-Staps worden vooral gebruikt voor contactdoeleinden. Wie is wie? Hoe ziet mijn organisatie er uit?

Een organigram bestaat uit hokjes en verbindingslijntjes. De hokjes bevatten afdelingen, kosten- of formatieplaatsen, maar meestal mensen. De lijntjes geven de hiërarchie weer.

Welke hiërarchie gaat u weergeven? Wij hebben daar standaard mallen (templates) voor zodat u meerdere mogelijkheden heeft. De software geeft slechts weer wat aangeboden wordt. Dan kan een 1-op-1 kopie zijn van hetgeen in de HR-database zit, maar het kan ook iets anders zijn. U kunt werknemers uit de database ophalen, maar daar uitzendkrachten, zzp'ers, of buitenlandse werknemers aan toevoegen. Het hoeven ook niet persé werknemers te zijn. Het kunnen ook cursisten, sollicitanten, volgers, projectpartners, gepensioneerden of anderszins zijn. De "ververs" tijd bepaalt u zelf, zodat iedereen steeds naar een up-to-date organigram kan kijken.

2-Staps Organigrammen

  • Stap 1.: weergeven

  • Stap 2.: wijzigen

  • Stap 3.: ...

De eerste stap is voor de 1-Staps en de 2-Staps hetzelfde: gegevens worden opgehaald uit het HR-systeem en in organigramformaat weer gegeven. Maar daarna kunnen gebruikers wijzigingen aanbrengen. Het maakt niet uit of die wijzigingen groot of klein zijn, de Editor ofwel het Power-pakket is hiervoor nodig.

De wijzigingstools worden vooral gebruikt door HR om de organisatie te veranderen. Hier kunnen ze de contouren schetsen van hun toekomstige organisatie. Afdelingen, formatieplaatsen en werknemers kunnen vrij verschoven of veranderd worden. Hokjes of ketens kunnen met een druk op de knop gekloond worden. Stippellijntjes kunnen getekend worden. En dit terwijl alle veranderingen gelogd kunnen worden.

De wijzigingstools kunnen ook gebruikt worden voor KPI-berekeningen. Er kan langs de hierarchielijnen gerekend worden, waardoor er allerlei KPI's gemaakt kunnen worden.

De Editor kan er ook aan te pas komen om een organigram van een grote complexe organisatie te produceren. Vaak moet er dan uit meerdere HR-bronnen geput worden of moet er nog handmatig een finishing touch aan gegeven worden.

3-Staps Organigrammen

  • Stap 1.: weergeven

  • Stap 2.: wijzigen

  • Stap 3.: extrapoleren (simuleren)

De 3-Staps werken anders. Weliswaar halen ook zij hun gegevens op uit het HR-systeem, maar ze halen meer gegevens en ook de toekomst gerichte mutaties op. Daarmee maken ze geen 1-op-1 weergave (foto), maar een tijdreeks (film). Bovendien komt er een model in aktie dat ondermeer de kosten van formatieplaatsen en de totaal kosten voor de werkgever berekent

Vervolgens kunnen de gebruikers weer hun wijzigingen aanbrengen. Echter ze hebben nu twee bijzondere knoppen ter beschikking: "kopieer vooruit" (ofwel projecteer mijn wijzigingen naar de toekomst) en "kopieer omhoog" (ofwel leg mijn plan als budget vast). Daarmee zijn ze in staat om organisatiewijzigingen in de tijd uit te zetten en om ze door te rekenen.

Het budget afleiden is daarna slechts een druk op de knop. Tegen de tijd dat de actuals bekend zijn, kunnen ze worden binnen gehaald en worden vergeleken met het budget. Ook is er een faciliteit om het (financiele) organigram op te splitsen naar verantwoordelijke lijnmanager, zodat ieder z'n eigen budgetuitputting kan volgen.

Voor de 3-Staps is het Planning-pakket nodig.


De Basic modulecombinatie volstaat voor het weergeven van de organisatie (1 staps organigrammen).


De Power modulecombinatie is minimaal vereist voor het wijzigen van de organisatie (2 staps organigrammen).De Planning modulecombinatie is vereist voor planning (3 staps organigrammen).