ORGPLAN: ORGCHARTS & HCM

ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   | HR WEBSITE

Techniek

My-Orgchart en OrgPlan HCM delen dezelfde basistechniek. Voor My-Orgchart volstaat een basisset aan modules (Basic of Power), voor OrgPlan HCM is de uitgebreide set (TimeSerie) vereist. Van My-Orgchart zijn de volgende modules beschikbaar: Connector, Viewer, Editor en TimeSerie.

's Werelds meest geavanceerde, webbased organigram software - De techniek achter My-Orgchart en OrgPlan HCM heeft de volgende kenmerken:

My-Orgchart en OrgPlan HCM zijn geschreven in JavaScript, een taal die draait vanuit de webbrowser.

Het organigram inclusief het simulatiemodel zijn opgeslagen in een JSON-file (JSON = JavaScript Object Notation).

De verwerking vindt decentraal op de client plaats. De software wordt vanaf de webserver in memory geladen.

Default is de software server een webserver die door Yourhosting in Zwolle beshikbaar gesteld wordt. Data is altijd inhuis.

Op verzoek kan de software on-premise draaien vanaf een webserver die door de klant geregeld wordt. Data is altijd inhuis.

In alle gevallen vindt er een licentie check plaats, waarbij gecontroleerd wordt tot welke modules en licentie-omvang de klant gerechtigd is.

My-Orgchart en OrgPlan HCM zijn 100% webbased oplossingen die in de Public of Private Cloud oplossingen kunnen draaien.

Ze draaien op ieder apparaat van ieder merk: PC, tablet en smartphone. Zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.

My-Orgchart en OrgPlan HCM vormen één geheel met uw HR/Payroll syste(e)m(en). Ze halen hun gegevens bij voorkeur via API's op.

Dankzij een aantal slimme oplossingen blijven de prestaties hoog, zelfs bij grote tot zeer grote organisaties en zelfs bij meerdere gelijktijdige gebruikers.

Op iedere JSON-file kan een password gezet worden. De verdere beveiliging wordt door de (on)mogelijkheden van de portal ingevuld.

Onze software wordt als huurabonnement aangeboden. Er zijn geen implementatie kosten.