ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

SAAS

My-Orgchart en My-HRPlaza zijn producten die u huurt. De eerste maand is een gratis testmaand.

In feite huurt u My-Orgchart. U betaalt een bedrag per module per jaar dat afhankelijk is van het aantal boxes (lees: de populatiegrootte).

Als maatstaf voor de licentieprijzen geldt het maximum aantal boxes. Een box kan een afdeling, formatieplaats, of werknemer voorstellen. Indien u organigrammen met uitsluitend werknemers wilt produceren, dan komt het aantal boxes 1-op-1 overeen met het aantal werknemers.Indien u structuurorganigrammen wilt produceren, dient u met een hoger maximum rekening te houden omdat er bovenop de boxes voor de werknemers ook boxes voor de afdelingen en formatieplaatsen gereserveerd moeten worden. Gemiddeld is dat een surplus van zo'n 15-25%.

My-Orgchart wordt verhuurd in drie module-combinaties die bestemd zijn voor: Contacts-, Metrics- en Planning-Orgcharts. De modules die gecombineerd worden zijn: Connector, Viewer, Editor (optioneel), Layout, T12 (optioneel) en Hosting (optioneel).

Connector:

 • Een organigram kan alleen van gegevens worden voorzien via de Connector of de Editor.

 • De Connector leest automatisch 1-op-1 de gegevens in uit het HR/Payroll-systeem. Het produceren van het organigram gaat automatisch.

 • Voor ieder HR/Payroll-systeem kan een Connector gemaakt worden. Veel Connectoren zijn er al. Daarnaast is er de algemene Connector die met Excel-bestanden werkt.

 • Omdat er altijd een Connector beschikbaar is, maakt deze standaard onderdeel uit van iedere combinatie.

Viewer:

 • De organigrammen moeten bekeken kunnen worden. Daarvoor dient de Viewer.

 • Deze module, bestemd voor eindgebruikers, maakt daarom onderdeel uit van iedere combinatie.

Editor:

 • Soms is het organigram alleen bekijken voldoende. In dat geval is de Editor overbodig. Maar soms moet er ook geschreven kunnen worden. Daarvoor dient de Editor.

 • Met de Editor kan een veelheid aan taken uitgevoerd worden: muteren, schuiven, tekenen, analyseren, stippellijntjes aangeven, alternatieve hierarchien vastleggen, etc.

 • De Editor kan ook onbeperkt Excel- of XML-bestanden, met additionele populaties aan het organigram toevoegen.

 • Voor de zwaardere toepassingen, zoals planning, is de Editor een must.

Layout:

 • De Layout-functionaliteit is een must. Maar deze functionaliteit is ook in de Editor terug te vinden.

 • M.a.w.: zonder Editor is Layout verplicht, maar met Editor is Layout overbodig.

TS12:

 • TS12 (tijdreeks van 12 maanden) is nodig wanneer men wil plannen. Feitelijk is het een administratieve module die de licentieomvang met een factor 12 verhoogt.

 • Om langs de tijdas te kunnen plannen zijn naast T12 ook de Editor en de uitgebreide versie van de Connector vereist.

Hosting:

 • Hosting is vereist indien er gekozen wordt voor installatie op onze webservers (public cloud). Als alternatief kunt u kiezen voor installatie op uw webservers (private cloud).

Connector + Viewer

Deze combinatie is geschikt voor:

 • contact organigrammen,
 • metrics organigrammen.

Maar wanneer u handmatig gegevens wilt toevoegen of wijzigen, dan is de Editor nodig.


Connector + Viewer + Editor

Deze combinatie is geschikt voor:

 • contact organigrammen,
 • metrics organigrammen,
 • successieplanning,
 • formatieplanning (t1),
 • in-, uit- en doorstroom (t1).

t1: de box-limiet is beperkt zodat een 12-maandsorganigram niet mogelijk is.

Connector + Viewer + Editor + TS12

Dit is de meest uitgebreide combinatie en is geschikt voor alle toepassingen:

 • contact organigrammen,
 • metrics organigrammen,
 • successieplanning,
 • formatieplanning (t12),
 • in-, uit- en doorstroom (t12),
 • personeelsbudgettering (t12).

TS12: de box-limiet is nu 12-voudig uitgebreid zodat een 12 maands organigram mogelijk is.