ENGLISH (INTERNATIONAL)    |      OrgPlan: OrgCharts en NetCharts       |   DEMO   TEST

Oplossingen

Organigrammen worden in toenemende mate ingezet om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een werknemer zijn of haar collega's weet te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor nieuw gerekruteerde werknemers en voor werknemers die in een nieuw teamverband gaan werken.

Het organigram dat in de cloud gezet wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor een gecontroleerde groep gebruikers kan verschillende populaties omvatten:

  • het eigen personeel (zowel vast als flexibel) eventueel aangevuld met peroneel werkzaam in het buitenland,

  • dat deel van het personeel dat in teamverband werkt, al dan niet aangevuld met teamleden van andere organisaties.


Lees meer over Contacts Orgcharts.

Lees meer over Teams Orgcharts.

Bekijk de My-Orgchart Employee datasheet (Engelstalig).

Bekijk My-Orgchart Employee in de Viewer.

Vraag een gratis test van een maand aan.

Organigrammen kunnen ook dynamisch worden gemaakt waardoor ze uitstekend ingezet kunnen worden voor personeelsplanning. Onder "dynamisch maken" wordt verstaan dat er met afdelingen, posities en werknemers geschoven kan worden. Ook kunnen alle gegevens gewijzigd worden. M.a.w. het eindresultaat na een verandersessie is niet meer gelijk aan de uitgangssituatie (die meestal overeenkomt met de situatie in het HR/Payroll-systeem).

De nieuwe organisatie kan gewenst zijn op een nog onbepaald tijdstip in de toekomst, maar kan ook een weergave zijn voor een kalendermaand in het nieuwe budgetjaar. De Copy-faciliteit kan er voor zorgen dat de nieuwe organisatie naar latere maanden in het budget wordt door gekopieerd.

Lees meer over Succession Orgcharts.

Lees meer over HR Planning Orgcharts.

Bekijk de My-Orgchart CHRO datasheet (Engelstalig).

Bekijk My-Orgchart CHRO in de Viewer.

Vraag een gratis test van een maand aan.

Dynamische organigrammen kunnen ook nog eens van spreadsheet functionaliteit voorzien worden waardoor ze voor Budgeting geschikt zijn. Finance kan ze zowel gebruiken voor het budgetteren van de personeels- als van de entity kosten. Daarnaast is er de Netchart speciaal voor het visualiseren van entities (bedrijven).

Lees meer over Budgeting en Entity Charts.

Lees meer over HR Budgeting Orgcharts.

Lees meer over HR Analytics Orgcharts.

Bekijk de My-Orgchart CFO datasheet (Engelstalig).

Bekijk My-Orgchart CFO in de Viewer.

Vraag een gratis test van een maand aan.