ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |      OrgPlan: OrgCharts en NetCharts      |   DEMO   TEST   DOWNLOADS

Nieuw: het Lijn Manager Organigram.

Organigrammen worden in toenemende mate ingezet om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een werknemer zijn of haar collega's weet te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor nieuw gerekruteerde werknemers en voor werknemers die in een nieuw teamverband gaan werken.

Lees meer over Contacts Orgcharts en Teams Orgcharts.

Organigrammen kunnen ook dynamisch worden gemaakt waardoor ze uitstekend ingezet kunnen worden voor personeelsplanning. Dat kan op twee manieren: tijdsonafhankelijk voor de lange termijn en kalendermaand gebonden in aansluiting op het budget zodat er een to-do list voor HR ontstaat.

Lees meer over Succession Planning en Workforce Planning.

Dynamische organigrammen kunnen ook nog eens van spreadsheet functionaliteit voorzien worden waardoor ze voor Budgeting geschikt zijn. Finance kan ze zowel gebruiken voor het budgetteren van de personeels- als van de entity kosten. Daarnaast is er de Netchart speciaal voor het visualiseren van entities (bedrijven).

Lees meer over Budgeting en Entity Charts.

Producten

OrgPlan biedt twee visualisatie software producten My-OrgChart en My-NetChart voor respectievelijk (orgcharts) organigrammen en (netcharts) entity-overzichten. De organigrammen zijn uitbreidbaar met modeling- en business intelligence tools. Ze draaien in de cloud en zijn als SaaS-oplossingen verkrijgbaar. Ook ondersteunen wij nog steeds OrgPlus.

Moderne, all-round orgchart software, geschikt om mee te tekenen, te rekenen, te extrapoleren en te modeleren. Organigrammen worden vooral gebruikt in Human Capital Management oplossingen. Dit zijn de modules:

Moderne, all-round netchart software, geschikt om meervoudige relaties mee te tekenen. Netwerkoverzichten worden vooral gebruikt in Entity Management oplossingen. Dit zijn de modules:

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie

My-Netchart Viewer

My-Netchart Editor

Connectoren

Voor de personeelstoepassingen is er een Connector met ADP, AFAS, Cobra, HR2DAY, NMBRS, SAP, Sympa en Visma. Overigens kan er met ieder ander HR/Payroll-systeem ook een Connector worden aangelegd (kosten voor rekening OrgPlan).

Portals

De bestanden met de charts (gebouwd met My-OrgChart en My-NetChart) kunnen al dan niet op het web geplaatst worden. Indien er voor het web gekozen wordt, dan is beveiliging een issue. Beveiliging is vooral noodzakelijk voor charts met gevoelige informatie. Vrijwel iedere Portal oplossing wordt ondersteund. De meest gangbare:

Reflexo

ESS / MSS

Intranet

SharePoint

Teams

Google Drive

Qua beveiling zijn er grote verschillen. Teams en Google Drive bevatten wel beveiligingsmogelijkheden maar het zijn externe portals die grotendeels in extern beheer zijn. Voordeel is dat ze gratis zijn. SharePoint wordt intern beheerd en is vaak de company-standaard, maar het is daarentegen tamelijk bewerkelijk om zaken toe te voegen. Het Intranet en de ESS/MSS-omgeving van het HR/Payroll-systeem zijn er meestal al. Nadeel is dat de kring van gebruikers al van tevoren vastligt. Tenslotte is er de portal van onze businesspartner Reflexo. Deze is eenvoudig in beheer en biedt de meeste beveiligingsmogelijkheden.