CFO

OrgPlan zet haar netchart- en orgchart-producten in voor Entity Management en Budgeting oplossingen. Entities zijn juridische entiteiten, bestaande uit holdings, werkmaatschappijen, stichtingen, etc. In feite gaat het om verzamelingen zelfstandige rechtspersonen, die verplichtingen hebben richting stakeholders en maatschappij.

Hieronder worden de oplossingen van OrgPlan samengevat:


WORKFORCE BUDGETING - ofwel het budgetteren van de personeelskosten. Op basis van het formatieplan worden fte's omgerekend naar geldbedragen. voor formatieplaatsen of kostenplaatse. Doel is om twee grootheden te berekenen: de budgetten en de actuals c.q. best estimates. Deze grootheden worden in de tijd uitgezet, zowel voor, tijdens en na de budgetperiode.


ANALYTICS - Van de niet-reguliere geldstromen kunnen budget en actuals met elkaar vergeleken en verder geanalyseerd worden. Ook is het mogelijk om meerdere jaren met elkaar te vergelijken. Deze analyses draaien bij voorkeur vanuit een MSS-omgeving, Zij zijn er op gericht om de lijnmanager van informatie te voorzien. Hierdoor kunnen ze vroegtijdig aktie ondernemen om straks problemen te voorkomen.

De volgende modules zijn vereist om Workforce Budgeting te kunnen draaien:

De volgende modules zijn vereist om Analytics te kunnen draaien:

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie


ENTITY BUDGETING - De niet-reguliere geldstromen die aan aandeelhouders en bestuurders gerelateerd zijn worden hier gepland en geregistreerd. Het gaat met name om dividenden en bonussen. Basis is het aandeelhoudersregister.


ENTITY CHARTS - Bedrijven kunnen complex in elkaar steken. Entity charts hebben tot doel om deze structuren exact weer te geven en inzichtelijk te maken. Belangen kunnen worden weergegeven.

De volgende modules zijn vereist om Entity Budgeting te kunnen draaien:

De volgende modules zijn vereist om de Entity Chart te kunnen draaien:

My-Orgchart Viewer

My-Orgchart Editor

My-Orgchart TimeSerie

My-Netchart Viewer

My-Netchart Editor