Entity Charts

De Entity Chart staat centraal binnen onze Entity Management oplossing.

Veel hoofdkantoor functionarissen hebben in hun werk behoefte aan up-to-date entiteitsinformatie inclusief juridische eigendomsstructuren. Zonder een systeem met invoer mogelijkheden, is het moeilijk om deze informatie bij te houden. Aangezien er op het hoofdkantoor veel functionarissen zijn die deze informatie willen hebben, zou men idealiter één bron van waarheid willen hebben die gemakkelijk toegankelijk is.

Entity Charts maken gebruik van onze NetChart-technologie. Alleen daarmee kunnen de correcte structuren worden weergegeven.

Transacties

Er zijn veel transacties die van invloed zijn op het aandeelhouderschap en de juridische eigendomsstructuur en daardoor in het systeem verwerkt dienen te worden. Deze transacties omvatten bijvoorbeeld wijzigingen in eigendomsstructuren, aantallen aandelen, soorten aandelen (gewoon, preferent, prioriteit), boekwaarden, stemrecht, etc. Aansluitend dient u de documentatie bij te houden die aan elke transactie gekoppeld is. Deze informatie is essentieel om historische gegevens te vinden voor ondermeer archiveringsdoeleinden.