My-OrgChart

Moderne, all-round organigram software, geschikt om mee te tekenen, te rekenen, te extrapoleren en te modeleren. Een My-Orgchart organigram kan vanuit de webbrowser met de viewer bekeken worden met behoud van alle functionaliteit. Het is webbased en is geschikt voor kleine tot zeer grote organisaties (van 100 tot 100.000+ werknemers). Aan My-OrgChart is een Business Intelligence tool (hypercube) gekoppeld, waardoor er vanuit iedere box tabellen en kleurengrafieken gemaakt kunnen worden.

My-Orgchart wordt zonder webportal geleverd, maar is daarentegen bijzonder flexibel te combineren met vrijwel iedere portal. My-Orgchart haalt zelf z'n gegevens op. Web interfaces zijn er met o.a. Afas, Cobra, HR2Day, NMBRS, SAP, Visma en Workforce. Daarnaast is aanvoer via spreadsheets mogelijk.

Viewer

Biedt Read-Only faciliteiten

U kunt uw organigrammen bereiken vanaf het Internet of Intranet op ieder moment, vanaf elke plaats via uw webbrowser. De Viewer is compatible met Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox, en draait op alle devices. Met de Viewer kunnen uw werknemers navigeren en zoeken in contact-organigrammen, terwijl uw professionals hun analyses kunnen maken in metrics-organigrammen. Geavanceerde, dynamische visuele organigrammen helpen u uw personeelspopulatie beter te begrijpen en analyseren.

Editor

Biedt Read-Write faciliteiten

Wanneer uw organisatie vast staat, geregistreerd is en als sourcefile in het juiste formaat beschikbaar is, dan heeft u de Editor niet nodig. Maar wanneer uw organisatie gebouwd (of herbouwd) moet worden, dan is de Editor vereist.

Een organigram is de beste tool om organisaties te bouwen. Het is als een jig-saw puzzel: u ziet steeds hoe het er uitziet tot zover, welke puzzelstukjes nog ingepast moeten worden en welke stappen u reeds genomen heeft (track & trace).

TimeSerie

Biedt tijdreeks ondersteuning

De TimeSerie-module is bovenal een ophoging van de boxlimiet met een factor 12 (of 13, wanneer men met 4-weekse perioden werk). Dit is van belang voor budgettering. Voor een detail budget is het belangrijk om te weten of een promotie per 1 mei of per 1 september ingaat. In het jaar-organigram kan iedere organisatie wijziging exact getimed worden. Een jaar- cq. 12-maandsorganigram is qua boxaantal ook een factor 12 groter. Met de TimeSerie-module wordt de licentiegrootte navenant bijgesteld en komt het maken van jaarplannen binnen handbereik.

Connector

Haalt gegevens uit HR/Payroll) systemen op

Het vullen van de organigrammen kan handmatig, via spreadsheets, maar vooral via (web) koppelingen, gedaan worden. De Connector produceert de (JSON) bestanden die de Viewer en de Editor moeten lezen.

Voor de personeelstoepassingen is er een Connector met ADP, AFAS, Cobra, HR2DAY, NMBRS, SAP, Sympa en Visma. Overigens kan er met ieder ander HR/Payroll-systeem ook een Connector worden aangelegd (kosten voor rekening OrgPlan).

Basic


De eenvoudigste en tevens goedkoopste combinatie bestaande uit de modules: Connector, Viewer, Hosting en optioneel Portal. Bestemd voor Organisatie Weergeven (1-Staps Organigrammen).

Power


De middelste combinatie bestaande uit de modules: Connector, Viewer, Editor, Hosting en optioneel Portal. Bestemd voor Organisatie Wijzigen (2-Staps Organigrammen).

Planning


De grootste combinatie bestaande uit de modules: Connector (TS), Viewer, Editor en TimeSerie, Hosting en optioneel Portal. Bestemd voor Organisatie Plannen (3-Staps Organigrammen).

1-Staps Organigrammen

  • Stap 1.: weergeven
  • Stap 2.: ...
  • Stap 3.: ...

De 1-Staps geven één op één de gegevens uit het HR-systeem weer. Er komt geen menselijke tussenkomst meer aan te pas. M.a.w. het Basic -pakket volstaat (zonder Editor, alleen de Viewer).

De 1-Staps worden vooral gebruikt voor contactdoeleinden. Wie is wie? Hoe ziet mijn organisatie er uit.

Een organigram bestaat uit hokjes en verbindingslijntjes. De hokjes bevatten afdelingen, kosten- of formatieplaatsen, maar meestal mensen. De lijntjes geven de hiërarchie weer.

Welke hiërarchie gaat u weergeven? Wij hebben daar standaard mallen (templates) voor zodat u meerdere mogelijkheden heeft. De software geeft slechts weer wat aangeboden wordt. Dan kan een 1-op-1 kopie zijn van hetgeen in de HR-database zit, maar het kan ook iets anders zijn. U kunt werknemers uit de database ophalen, maar daar uitzendkrachten, zzp'ers, of buitenlandse werknemers aan toevoegen. Het hoeven ook niet persé werknemers te zijn. Het kunnen ook cursisten, sollicitanten, volgers, projectpartners, gepensioneerden of anderszins zijn. De "ververs" tijd bepaalt u zelf, zodat iedereen steeds naar een up-to-date organigram kan kijken.

2-Staps Organigrammen

  • Stap 1.: weergeven
  • Stap 2.: wijzigen
  • Stap 3.: ...

De eerste stap is voor de 1-Staps en de 2-Staps hetzelfde: gegevens worden opgehaald uit het HR-systeem en in organigramformaat weer gegeven. Maar daarna kunnen gebruikers wijzigingen aanbrengen. Het maakt niet uit of die wijzigingen groot of klein zijn, de Editor ofwel het Power -pakket is hiervoor nodig.

De wijzigingstools worden vooral gebruikt door HR om de organisatie te veranderen. Hier kunnen ze de contouren schetsen van hun toekomstige organisatie. Afdelingen, formatieplaatsen en werknemers kunnen vrij verschoven of veranderd worden. Hokjes of ketens kunnen met een druk op de knop gekloond worden. Stippellijntjes kunnen getekend worden. En dit terwijl alle veranderingen gelogd kunnen worden.

De wijzigingstools kunnen ook gebruikt worden voor KPI-berekeningen. Er kan langs de hierarchielijnen gerekend worden, waardoor er allerlei KPI's gemaakt kunnen worden.

De Editor kan er ook aan te pas komen om een organigram van een grote complexe organisatie te produceren. Vaak moet er dan uit meerdere HR-bronnen geput worden of moet er nog handmatig een finishing touch aan gegeven worden.

3-Staps Organigrammen

  • Stap 1.: weergeven
  • Stap 2.: wijzigen
  • Stap 3.: extrapoleren (simuleren)

De 3-Staps werken anders. Hierin voorziet het Planning -pakket. Weliswaar halen ook zij hun gegevens op uit het HR-systeem, maar ze halen meer gegevens en ook de toekomst gerichte mutaties op. Daarmee maken ze geen 1-op-1 weergave (foto), maar een tijdreeks (film). Bovendien komt er een model in aktie dat ondermeer de kosten van formatieplaatsen en de totaal kosten voor de werkgever berekent

Vervolgens kunnen de gebruikers weer hun wijzigingen aanbrengen. Echter ze hebben nu twee bijzondere knoppen ter beschikking: "kopieer vooruit" (ofwel projecteer mijn wijzigingen naar de toekomst) en "kopieer omhoog" (ofwel leg mijn plan als budget vast). Daarmee zijn ze in staat om organisatiewijzigingen in de tijd uit te zetten en om ze door te rekenen.

Het budget afleiden is daarna slechts een druk op de knop. Tegen de tijd dat de actuals bekend zijn, kunnen ze worden binnen gehaald en worden vergeleken met het budget. Ook is er een faciliteit om het (financiele) organigram op te splitsen naar verantwoordelijke lijnmanager, zodat ieder z'n eigen budgetuitputting kan volgen.