VISMA - My-Orgchart Connector

Met deze Connector kunnen gebruikers van het VISMA HR/Payroll-systeem hun organisatie- en werknemer-gegevens rechtstreeks vanuit VISMA in My-Orgchart plaatsen. Dat gebeurt via het web en verloopt geheel automatisch.

Stap 1.: Start-scherm

U kunt de VISMA-Connector opstarten door op de startknop hieronder te klikken.

Wanneer u de Connector opstart verschijnt onderstaand keuzescherm:


  • My-Orgchart Viewer: start de lege Viewer (om u een bestaand bestand te bekijken).

  • My-Orgchart Editor: start de lege Editor (om een bestaand bestand te wijzigen).

  • Visma - My-Orgchart: start de Connector op.


Stap 2.: Vervolg-scherm

Activeren van uw account - U kunt My-Orgchart met de Visma-Connector pas gebruiken indien u over een geldig account beschikt. U krijgt dan van ons een Template-file aangereikt. Door dit formulier in te vullen, verkrijgt u een maand lang een gratis account.

Het vervolg-scherm.

Configuratiebestand (verplicht) - Als eerste dient het Configuratiebestand aangeleverd te worden. Deze bevat de organisatiegegevens.

Medewerkerbestand (verplicht) - Als tweede dient het medewerkerbestand aangeleverd te worden

Sjabloonbestand (verplicht) - Als derde dient de Sjabloon (Template) gekozen te worden

Peildatum (verplicht) - Hier vult u de peildatum in die hoort bij de momentopname waarop het bestand betrekking heeft. Standaard is de datum van vandaag.

Uitsluiten bedrijf (optioneel) - Hier kunt u bedrijven uitsluiten door de codes in te vullen van de uit te sluiten bedrijven. (optioneel)

Aanstellingsgegevens - Hier kunt u met een vinkje aangeven of u de aanstellingsgegevens wilt meenemen. (optioneel)

Bestandsnaam (verplicht) - Hier dient een willekeurige bestandsnaam (file naam wordt: bestandsnaam.json) ingevuld te worden.

Actie (verplicht) - Tenslotte dient aangegeven te worden waar de output mee naar toe genomen dient te worden. Er is keuze uit: Opslaan, de Viewer, of de Editor.

Opslaan is de default actie. De file “bestandsnaam.json” verschijnt dan in de download-area van de PC waarmee gewerkt wordt en kan van daaruit verplaatst worden naar de definitieve directory.