OrgPlan

OrgPlan is een Nederlands bedrijf dat opgericht is in 2008. Wij zijn gespecialiseerd in organigram software. Vroeger waren dat stand-alone PC-pakketten, tegenwoordig zijn dat geïntegreerde web/cloud-oplossingen. Langs deze weg heeft ook het productaanbod van OrgPlan zich ontwikkeld.

Aanvankelijk beperkte de activiteiten van OrgPlan zich tot het wederverkopen en implementeren van OrgPlus in de Benelux. Het ooit door Microsoft ontwikkelde OrgPlus, mag zich rekenen tot de wereldwijd meest verkochte organigram software. Echter OrgPlus is ontwikkeld in de jaren negentig, grotendeels voor de opkomst van internet, tablets, ESS/MSS, en dergelijke. Daarom ligt het accent nu op het moderne, recent geïntroduceerde My-Orgchart: helemaal conform de eisen van deze tijd en met verrassend nieuwe functionaliteiten. Beide producten worden nu door OrgPlan aangeboden. Bovendien kan OrgPlan de migratie verzorgen.

Training is een essentieel onderdeel voor het succes van het systeem. Zowel voor My-Orgchart en My-HRPlaza als voor OrgPlus zijn er superuser-trainingen van een dag. Deze trainingen worden op locatie gegeven.

Een goed functionerende helpdesk is eveneens van belang. Snelle en duidelijke antwoorden op uw vragen, helpen u verder op weg. Wij zorgen ervoor dat u altijd verder kunt.

Software moet onderhouden worden. De omliggende systemen veranderen, waardoor de organigram software moet mee veranderen. Eiland automatisering maakt steeds meer plaats voor (web) integratie.