Techniek

My-Orgchart en My-HRPlaza delen dezelfde basistechniek. Voor My-Orgchart volstaat een basisset aan modules ( Basic of Power ), voor My-HRPlaza is de uitgebreide set (Planning) vereist. De volgende modules beschikbaar: Connector, Viewer, Editor en TimeSerie, aangevuld met Hosting en Portal.

De techniek achter deze modules heeft de volgende kenmerken:

Default is de software server een webserver die door Yourhosting in Zwolle beshikbaar gesteld wordt. Data is altijd inhuis.

Op verzoek kan de software on-premise draaien vanaf een webserver die door de klant geregeld wordt. Data is altijd inhuis.

In alle gevallen vindt er een licentie check plaats, waarbij gecontroleerd wordt tot welke modules en licentie-omvang de klant gerechtigd is.

My-Orgchart en My-HRPlaza zijn geschreven in JavaScript, een taal die draait vanuit de webbrowser.

Het organigram inclusief het simulatiemodel zijn opgeslagen in een JSON-file (JSON = JavaScript Object Notation).

De verwerking vindt decentraal op de client plaats. De software wordt vanaf de webserver in memory geladen.

My-Orgchart en My-HRPlaza zijn 100% webbased oplossingen die in de Public of Private Cloud oplossingen kunnen draaien.

Ze draaien op ieder apparaat van ieder merk: PC, tablet en smartphone. Zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.

My-Orgchart en My-HRPlaza vormen één geheel met uw HR/Payroll syste(e)m(en). Ze halen hun gegevens bij voorkeur via API's op.

Dankzij een aantal slimme oplossingen blijven de prestaties hoog, zelfs bij grote tot zeer grote organisaties en zelfs bij meerdere gelijktijdige gebruikers.

Op iedere JSON-file kan een password gezet worden. De verdere beveiliging wordt door de (on)mogelijkheden van de portal ingevuld.

My-Orgchart wordt als huurabonnement aangeboden. Er zijn geen implementatie kosten.