OrgPlan Software voor 'Wegwijs' Organigrammen en Strategische PersoneelsPlanning

Wegwijs Organigrammen

My-Orgchart EMPLOYEE

Organigrammen worden in toenemende mate ingezet om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een werknemer zijn of haar collega's weet te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor nieuw gerekruteerde werknemers en voor werknemers die in een nieuw teamverband gaan werken.

Het organigram dat in de cloud gezet wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor een gecontroleerde groep gebruikers kan verschillende populaties omvatten:

  • het eigen personeel (zowel vast als flexibel) eventueel aangevuld met peroneel werkzaam in het buitenland,

  • dat deel van het personeel dat in teamverband werkt, al dan niet aangevuld met teamleden van andere organisaties.


Strategische PersoneelsPlanning

My-Orgchart CHRO

Organigrammen worden in toenemende mate ingezet om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een werknemer zijn of haar collega's weet te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor nieuw gerekruteerde werknemers en voor werknemers die in een nieuw teamverband gaan werken.

Het organigram dat in de cloud gezet wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor een gecontroleerde groep gebruikers kan verschillende populaties omvatten:

  • het eigen personeel (zowel vast als flexibel) eventueel aangevuld met peroneel werkzaam in het buitenland,

  • dat deel van het personeel dat in teamverband werkt, al dan niet aangevuld met teamleden van andere organisaties.


Dynamische organigrammen kunnen ook nog eens van spreadsheet functionaliteit voorzien worden waardoor ze voor Budgeting geschikt zijn. Finance kan ze zowel gebruiken voor het budgetteren van de personeels- als van de entity kosten. Daarnaast is er de Netchart speciaal voor het visualiseren van entities (bedrijven).

Lees meer over Budgeting en Entity Charts .