Entity Budgeting

BUDGETTEREN VAN JURIDISCHE ENTITEITEN

Entity Budgeting gaat over het volgen en budgetteren van aan aandelen gerelateerde betalingen. Voor de reguliere business zijn er al financiele systemen, maar voor aandeelhouderszaken ontbreken ze vaak nog. Het gaat om zaken als dividenden, bestuurders beloningen, kapitaalstortingen, etc.

Er bestaat niet alleen behoefte om deze geldstromen in kaart te brengen, maar ook om ze te plannen, te modeleren en te budgetteren. Zeker ook in het kader van fusies, overnames en verkoop van bedrijfsonderdelen.


INVULLING

Het systeem begint met een correcte pyramidestructuur die alle entiteiten omvat waarmee een financiele relatie wordt onderhouden. De eigen holding staat als top. Entiteiten zijn dan zowel personen (aandeelhouders, bestuurders, etc.) als rechtspersonen (dochterbedrijven, investeringsmaatschappijen, stichtingen, etc.). De geldstromen kunnen, vanuit de holding bezien, zowel positief (ontvangen dividend) als negatief (betaald dividend, betaalde beloningen) zijn. Er loopt een achtergrondproces waardoor het systeem uit zichzelf voortdurend consolideert.

Met entiteiten zal voortdurend geschoven worden. Deze legpuzzel wordt in het “planboard” opgelost. Daar kan men fusies, overnames, aandelen transacties e.d. simuleren. Entiteiten kunnen op hun nieuwe plek gezet worden, of tijdelijk geparkeerd worden. Op de parkeerplaats (rechts) kunnen boxes of ketens tijdelijk worden geparkeerd. Het planboard heeft een tweetal bijzondere faciliteiten: de voortdurende gapberekening (Soll versus Ist) en het vooruit en omhoog kopiëren.

SOLL VERSUS IST

De essentie van planning: eerst bepalen waar je naar toe wil en daarna hoe je daar het beste kunt komen. Soll is het doel en Ist is de realisatie (ofwel de situatie waar je straks uitkomt). Tussen Soll en Ist zit doorgaans een gap die overbrugd moet worden. Een gap gemeten in geld. Het model berekent voortdurend de volgende grootheden: Soll (→), Ist (√ ), Absolute Gap (∆) en Procentuele Gap (%).
Deze berekeningen worden langs de hiërarchielijnen gemaakt. Dus van werkmaatschappij naar tussenholding, van tussenholding naar holding, van holding naar maand en tenslotten van maand naar jaar.

KOPIEER VOORUIT EN OMHOOG

Kopieer → – de entiteitgegevens worden in de tijd vooruit gekopieerd naar de toekomstige maanden. De aanname is dat in de ene maand gemuteerde gegevens ook in de daaropvolgende maand(en) van toepassing blijven. Vooruit kopiëren gebeurt overigens met uitzondering van aangetroffen toekomstmutaties.

Kopieer ↑ - detailgegevens worden overgenomen op entiteitsnivo. Feitelijk zeggen we hiermee dat IST SOLL moet worden. Dit commando is handig wanneer we de historie als basis voor het nieuwe plan (budget) willen gebruiken. We kunnen eerst naar hartenlust schuiven, verhogen, ontslaan en dummy’s toevoegen, alvorens we omhoog kopiëren.