ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Planning

Modules: Connector, Viewer, Editor en TimeSerie voor Planning Orgcharts.

Planning (TimeSerie) organigrammen zijn de overtreffende trap van Power organigrammen. Belangrijkste verschil is de tijdas. Waar een Power organigram een "foto" van het heden is, is een Planning-organigram een "film" van en naar de toekomst. De tijdas wordt in beeld gebracht en er worden multi-organigrammen getoond.

De TimeSerie-module, heeft daarom een 12 maal groter aantal boxes en werkt samen met de (uitgebreide) TS Connector, die een tijdas kan aanleggen.

Connector

Haalt data op uit HR/Payroll

Door het samenvoegen van personeelsgegevens uit HR-, Fin- en andere zakelijke systemen in een informatierijk organigram-bronbestand, bent u eenvoudig in staat om organisatie-informatie te delen, geavanceerde rapportages uit te voeren en visuele organigrammen te delen. De Connector produceert de (JSON) bestanden die de Viewer en de Editor moeten lezen.

Viewer

Biedt Read-Only faciliteiten

U kunt uw organigrammen bereiken vanaf het Internet of Intranet op ieder moment, vanaf elke plaats via uw webbrowser. De Viewer is compatible met Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox, en draait op alle devices. Met de Viewer kunnen uw werknemers navigeren en zoeken in contact-organigrammen, terwijl uw professionals hun analyses kunnen maken in metrics-organigrammen. Geavanceerde, dynamische visuele organigrammen helpen u uw personeelspopulatie beter te begrijpen en analyseren.

Editor

Biedt Read-Write faciliteiten

Wanneer uw organisatie vast staat, geregistreerd is en als sourcefile in het juiste formaat beschikbaar is, dan heeft u de Editor niet nodig. Maar wanneer uw organisatie gebouwd (of herbouwd) moet worden, dan is de Editor vereist.

Een organigram is de beste tool om organisaties te bouwen. Het is als een jig-saw puzzel: u ziet steeds hoe het er uitziet tot zover, welke puzzelstukjes nog ingepast moeten worden en welke stappen u reeds genomen heeft (track & trace).

TimeSerie

Biedt tijdreeks ondersteuning

De TimeSerie-module is bovenal een ophoging van de boxlimiet met een factor 12 (of 13, wanneer men met 4-weekse perioden werk). Dit is van belang voor budgettering. Voor een detail budget is het belangrijk om te weten of een promotie per 1 mei of per 1 september ingaat. In het jaar-organigram kan iedere organisatie wijziging exact getimed worden. Een jaar- cq. 12-maandsorganigram is qua boxaantal ook een factor 12 groter. Met de TimeSerie-module wordt de licentiegrootte navenant bijgesteld en komt het maken van jaarplannen binnen handbereik.