ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

MS Teams & Google Meet

Door het thuiswerken zijn MS Teams en Google Meet in korte tijd erg populair geworden. Deze software gaat steeds verder dan het ondersteunen van eenvoudige web-vergaderingen.

Vergader software ontwikkelt zich steeds verder tot Digital Workspace software. MS Teams en Google Meetzijn daar bekende voorbeelden van, maar er zijn er meer. Een aantal, tot voor kort losse, componenten zijn samengevoegd tot één geheel: software op het gebied van vergaderen, shared disk, website, contacten, mail, agenda en uiteraard een portal met toegangsbeveiliging.

Link naar de Viewer opnemen

In Teams is het is vrij eenvoudig om apps van derden of links naar cloud programmatuur toe te voegen. Zo is het ook mogelijk om de link naar de My-Orgchart Viewer toe te voegen.

Organigram bestand op shared disk

Teams en Meet hebben ook een shared disk in de cloud ter beschikking (OneDrive resp. Google Drive). Daar kunnen de organigram bestanden (JSON-files) op geplaatst worden.

Beveiliging

De beveiliging is van het middelste nivo. De nivo's 1 en 2 staan ter beschikking. De software is grotendeels gratis, maar wel dient er vertrouwen te zijn in de leverancier.


Nivo 1: Organigram beveiliging

Op ieder organigram (JSON-file) kan een password gezet worden, waarmee "geen -", "alleen lees-", of "lees en schrijf toegang" ingesteld kan worden. Deze vorm van beveiliging is altijd aanwezig.

Dit nivo kan worden toegepast bij onvoldoende vertrouwen in nivo 2.


Nivo 2: Portal-toegang beveiliging

Organigrammen (JSON-files) worden in een "omheind" domein gezet worden, waar je alleen maar in komt met de juiste username-password combinatie. ESS/MSS zal dit principe ondersteunen en is wellicht ook nog in staat om subdomeinen en rollen te hanteren waardoor een gebruiker een subset aan organigrammen te zien krijgt