ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Intranet

Infrastructuur

De infrastructuur voor het Intranet zal meestal al aanwezig zijn. Met infrastuctuur worden bedoeld:

  • de hardware (webserver),

  • de webdesign software,

  • de portal beveiliging,

  • de gebruikers,

  • het beheer, etc.

Het kan dus tijd schelen, wanneer hier op aangesloten kan worden.


Beveiliging

Toch is er een beveiligingsissue: éénmaal binnen op het Intranet, mag een gebruiker doorgaans alles zien. Dus Intranet is zeer geschikt om aan het voltallige personeel een organigram met ongevoelige gegevens te tonen. Oplossingen die in aanmerking komen om via het Intranet verspreid te worden zijn OnBoarding en TeamWork.

De andere oplossingen (Planning en Budgettering) zijn ongeschikt om langs deze weg te distribueren. Uitzondering is wanneer men professionele beveiliging op Intranet geinstalleerd heeft (bijvoorbeeld SharePoint).


Nivo 1: Organigram beveiliging

Op ieder organigram (JSON-file) kan een password gezet worden, waarmee "geen -", "alleen lees-", of "lees en schrijf toegang" ingesteld kan worden. Deze vorm van beveiliging is altijd aanwezig.Nivo 2: Portal-toegang beveiliging

Organigrammen (JSON-files) worden in een "omheind" domein gezet worden, waar je alleen maar in komt met de juiste username-password combinatie. Doorgaans geen subdomeinen en rollen.

De OnBoarding en TeamWork organigrammen kunnen perfect via het Intranet gedistribueerd worden. De procedure daartoe is eenvoudig: plaats de organigrambestanden (JSON-files) op de webserver van het Intranet, voeg een klein stukje programmatuur toe (dat door OrgPlan gratis geleverd wordt) en maak in de webdesign software (bijvoorbeeld WordPress) een verwijzing toe.