ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

ESS MSS van HR/Payroll-systemen

Deze oplossing wordt genoemd maar zal niet altijd realiseerbaar zijn. Veel hangt af van de toegepaste techniek door de HR/Payroll-leverancie. Niet alle HR/Payroll-systemen zijn webbased, ondersteunen ESS/MSS of kunnen software van derden draaien. Ook moet er bereidheid tot samenwerking zijn.

Maar als het haalbaar is, zou het in praktijk een geschikte omgeving zijn voor het distribueren van organigrammen. Alle werknemers moeten in principe bij hun ESS-omgeving kunnen. Maar het kan zijn dat externen of buitenlands personeel buiten de boot valt.

Beveiliging

De beveiliging is van het middelste nivo. De nivo's 1 en 2 staan ter beschikking. Onder voorbehoud uiteraard zolang het HR/Payroll systeem onbekend is.


Nivo 1: Organigram beveiliging

Op ieder organigram (JSON-file) kan een password gezet worden, waarmee "geen -", "alleen lees-", of "lees en schrijf toegang" ingesteld kan worden. Deze vorm van beveiliging is altijd aanwezig.

Alhoewel aanwezig, wordt dit nivo vaak over geslagen omdat er vertrouwd kan worden op nivo 2.


Nivo 2: Portal-toegang beveiliging

Organigrammen (JSON-files) worden in een "omheind" domein gezet worden, waar je alleen maar in komt met de juiste username-password combinatie. ESS/MSS zal dit principe ondersteunen en is wellicht ook nog in staat om subdomeinen en rollen te hanteren waardoor een gebruiker een subset aan organigrammen te zien krijgt.

ESS portal

Organigrammen die als doel hebben om werknemers wegwijs te maken in hun organisatie passen perfect in een ESS-omgeving. Het betekent wel dat de kring gebruikers beperkt is tot de ESS-gebruikers, m.a.w. externen die niet geregistreerd zijn in het HR-systeem hebben geen toegang

MSS portal

De organigrammen om MSS-gebied zijn erop gericht om de lijnmanager van informatie te voorzien. De beveiliging kan zodanig ingesteld worden dat managers alleen hun eigen mensen zien. Ook hier geldt de beperking dat externen mogelijk geen toegang hebben.