ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

TeamWork

TEAM

Een team is een groep mensen die (veel) samenwerkt. Ze hoeven niet perse collega's van elkaar te zijn. Het kunnen bijvoorbeeld inkopers en verkopers zijn, chauffeurs en verladers, etc. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden van social media denkbaar. De populaties hoeven niet beperkt te blijven tot de eigen vaste werknemers. Externen, medewerkers van partner bedrijven, kandidaten, allemaal kunnen ze tot een team gaan behoren.

TEAMWORK

Teamwork begint met het vastleggen van de informele organisatie: niet "wie is de baas van wie", maar "wie werkt samen met wie". Deze teams (samenwerkende mensen of communities) kunnen dwars door de organisatie heen lopen. Het makkelijkste is om op formatieplaatsnivo vast te leggen tot welke teams men behoort.

Hoe te bereiken?

De telefoongids zet namen in alfabetische volgorde op een rij, maar wat te doen als men de naam van de collega niet weet? In een My-Orgchart contactorganigram kan men door de organisatie heen wandelen, kijken waar zich de relevante afdeling bevindt, kijken wie daar werken en van daaruit een geschikte collega proberen te bellen of mailen. U kunt zelf bepalen welke relevante gegevens u aan een persoon toevoegt, waarop u later wilt sorteren en selecteren.

ESS (Employee Self Service)

De organigrammen op ESS-gebied zijn er op gericht om de samenwerking tussen werknemers te verbeteren. Doel is dat men de organisatie beter begrijpt, elkaar sneller weet te vinden en alle contactgegevens (24x7) bij de hand heeft.

Andere hiërarchie-indeling

Sommige HR-systemen hanteren een afdeling-werknemer hiërarchie en geen manager-werknemer hiërarchie, met als resultaat dat niemand precies weet aan wie hij of zij moet rapporteren. Ook lopen er soms meerdere hiërarchieën door elkaar heen: een producthiërarchie, een landhiërarchie, een kennishiërarchie, etc. Dan is de verwarring nog groter. My-Orgchart kunnen we meestal uitbreiden met een "hiërarchie-afleidingsprogramma", waarmee we de alternatieve hiërarchieën kunnen afleiden en in beeld kunnen brengen.