ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Organisatie veranderen

De 2-staps – ofwel editable organigrammen stellen de gebruiker in staat om het organigram te wijzigen. Ze kunnen niet alleen gegevens wijzigen, maar ook hokjes en takken verschuiven. Tegelijkertijd kan er een rekenmodel meelopen. De redenen om het organigram te willen wijzigen kunnen uiteenlopend zijn.

Organisatie wijzigingen. De meest voor de hand liggende reden is dat men de organisatie wil wijzigen, maar nog niet precies weet hoe. Alleen definitieve wijzigingen kunnen in het HR-systeem gezet worden, maar voordat het zover is wil men eerst voorstellen uitwerken en intern bespreken. Dit uitwerken is meestal meer dan alleen een nieuw plaatje. Ook belangrijk om te weten is hoe kosten en budgetten gaan verschuiven, welke taken en verantwoordelijkheden anders belegd gaan worden en of in de nieuwe opzet overal wel voldoende skills aanwezig zijn. De kans is groot dat er verschillende voorstellen circuleren alvorens het definitieve voorstel gevonden wordt.

Mobiliteit. Zelfs al verandert de organisatie niet, het is toch altijd een komen en gaan van mensen. Sommige werknemers moeten herplaatst worden. Daarnaast is er altijd een groep kandidaten met wat voor status dan ook (actieve sollicitanten, volgers, kandidaten in portefeuille, gespotte kandidaten door headhunters, etc.) die rondom het bedrijf cirkelt. Managers hebben graag inzicht in deze potentiele kandidaten.

Kengetallen (Metrics). In het kader van management informatie kan de behoefte bestaan om maandelijks een set kengetallen aan iedere lijnmanager te rapporteren. Denk daarbij aan team-samenstelling, budgetuitputting, verloop, span-of-control, etc.

Vlootschouw. Sommige gegevens kunnen niet in het HR-systeem worden ondergebracht, zoals bijvoorbeeld de resultaten van een vlootschouw. Bovendien komen ze qua overzichtelijkheid beter tot hun recht in een organigram.

Organisatie(s) samenvoegen. Een andere reden om te wijzigen is om tot een uitgebreid contactorganigram te komen. Veel organisatie hebben een hoofdorganisatie A, maar ze willen ook B en C (dependances, zusterorganisaties, onderaannemers, belangrijke toeleveranciers of wat dan ook) in hun organigram zien. Het HR-systeem bevat alleen A. Van B en C is nog wel een spreadsheet beschikbaar. In zo’n geval zou men een automatisch gegenereerd organigram van A willen hebben en de spreadsheets van B en C als organigram geconverteerd en toegevoegd willen hebben.

Communities aanbrengen. Een community is een groep mensen die (veel) samenwerkt. Ze hoeven niet perse collega's van elkaar te zijn. Het kunnen bijvoorbeeld inkopers en verkopers zijn, chauffeurs en verladers, etc. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden van social media denkbaar. De populaties hoeven niet beperkt te blijven tot de eigen vaste werknemers. Externen, medewerkers van partner bedrijven, kandidaten, allemaal kunnen ze tot een community gaan behoren.

Kenmerken

De Power-organigrammen hebben de volgende kenmerken:

Schuiven

Boxes en ketens kunnen verschoven of geparkeerd worden. Op de achtergrondkan direct de nieuwe situatie direct worden doorgerekend.

Labellen

Boxes kunnen gelabeld en/of gekleurd worden om een snelle, visuele herkenbaarheid te bereiken.

Samenvoegen of opsplitsen

Organigrammen kunnen onbeperkt worden samengevoegd of juist worden opgedeeld.

Ad-hoc rapportage

Op de onderliggende gegevens kunnen ad-hoc rapportages worden losgelaten om tabellen en grafieken te verkrijgen.