ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Opvolging / Management Development

(Planning- of Power-pakket vereist)

Het verschil tussen opvolgingsplanning en doorstroom is de tijdspanne: veel kritische posities zijn dermate complex en veeleisend dat kandidaten er klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er daadwerkelijk doorgestroomd moet worden, kan het zijn dat een geschikte kandidaat er niet klaar voor is. Maak daarom vroegtijdig opvolgingsplannen met als doel om de voor het bedrijf kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten.

My-HRPlaza biedt de mogelijkheid om "stippellijntjes" aan te leggen tussen werknemers en hun potentiële toekomst-posities. Of andersom bekeken: tussen posities en potentiële kandidaten. Dit houdt in dat de werknemer binnen het organigram gewoon op z'n eigen plaats blijft, maar dat er extra verbindingen kunnen worden gelegd naar posities waar de werknemer in de toekomst voor in aanmerking zou kunnen komen.

Om de stippellijntjes te kunnen tekenen, is het van belang om inzicht in de skills van de kandidaten te hebben. Zowel de hard- als de soft-skills. Tegelijkertijd is het zinvol om op positie (formatieplaats) nivo de vereiste skills vast te leggen. Verder spelen de beoordelingsresultaten en de POP's een rol. Dus ook deze zaken moeten inzichtelijk gemaakt worden. Een handige categorisering is het werken met de 9-box matrix, waarin performance en potentieel tegenover elkaar worden uitgezet. My-HRPlaza biedt de mogelijkheid om werknemers met kleurcode te typeren.

Met de zoekfunctie kan er op (vrij instelbare) criteria gezocht worden. Van geselecteerde kandidaten kan detail informatie worden opgevraagd. Wanneer een kandidaat aan een positie wordt gekoppeld, kunnen er aansluitend gegevens ingevoerd worden om de stap haalbaar te maken. Zo kunnen er bijvoorbeeld aktiepunten worden benoemd, tijdslimieten worden aangegeven of andere punten die een eventuele overstap belemmeren of juist bevorderen.

Open de folder (PDF-formaat).

In onderstaand voorbeeld zijn Joel Badger en Rupa Sehgal geschikte CFO-kandidaten.