ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

In-, uit- en doorstroom

Toepassing van TimeSerie Orgcharts

Het goedgekeurde formatieplan is de "to-do list" voor HR. Om de personeelsbezetting conform het formatieplan te krijgen zal er in-, uit- en doorstroom moeten plaatsvinden.

Deze legpuzzel wordt in het HCM “planboard” opgelost. Daar kan met werknemers, sollicitanten en boventalligen geschoven worden. Werknemers kunnen op hun nieuwe plek gezet worden, of tijdelijk geparkeerd worden. Op de parkeerplaats (rechts) kunnen boxes of ketens tijdelijk worden geparkeerd. Ook kunnen daar externen worden binnengehaald, zoals: uitzendkrachten, sollicitanten in portefeuille, oproepkrachten, etc. Het is altijd handig om deze kandidaten bij de hand te hebben.

Het uiteindelijke doel is om het formatieplan te "bemensen". Aan het eind van de sessie dient de parkeerplaats leeg te zijn. Behalve overplaatsingen kunnen ook onderliggende gegevens gewijzigd moeten worden: een hoger of lager salaris of fte, een andere woonplaats, een andere cao, etc. Daarom zijn er (vrij in te richten) invoerschermen om gegevens te muteren. Alle veranderingen in het organigram worden gelogd. U kuntt achteraf altijd traceren welke zetten u gedaan heeft. Indien u met meerdere collega's onafhankelijk van elkaar bent gaan plannen, kunt u het systeem de organigrammen laten vergelijken. Er wordt dan een automatsche verschillenlijst geproduceerd.

Instroom

 • Leg zoveel mogelijk (CSV) bestanden met kandidaten aan.
 • Stimuleer dat kandidaten hun CV’s zo gedetailleerd mogelijk op LinkedIn bijhouden.
 • Neem voor zover mogelijk de hyperlinks naar hun LinkedIn-CV’s op.
 • Importeer (selecties uit) kandidaatpopulaties vanaf de parkeerplaats.
 • Kandidaatboxes bevatten nu (waar mogelijk) hyperlinks naar hun LinkedIn CV’s.
 • Laat HR en lijnmanagers naar kandidaatprofielen kijken en beoordelen.
 • Benader de uitverkoren kandidaten zo snel mogelijk en start het rekruteringsproces.
 • Ingeval van (bijna) werving: schuif de kandidaten (boxes) in het organigram.

Doorstroom

 • Beoordeel werknemers bijvoorbeeld door (9-box) scores van ze bij te houden.
 • Label in een strategieorganigram de keyposities en high potentials.
 • Leg stippellijntjes aan (succession planning)..
 • ..enerzijds vanuit high potentials naar (key) posities,
 • ..anderzijds vanuit keyposities naar (high) potentials.
 • Leg vast welke vervolgstappen nodig zijn om promoties mogelijk te maken.
 • Leg de definitieve verplaatsingen vast in het tijdreeksorganigram.

Uitstroom

 • Ingeval van saneringen: breng de formatieplaatsomvang terug.
 • Maak een afdeling/formatieplaats "boventallig" (lang-parkeerplaats).
 • Plaats hier de boventalligen en ga het uitstroomproces in.
 • Overweeg de alternatieven: ontslaan, herplaatsen, vervroegd pensioen, of andere alternatieven.
 • Bereken voor de gedwongen ontslagen of aan het afspiegelingsprincipe voldaan is.
 • Beslis omtrent iedere boventallige en onderhandel de condities uit.
 • Indien definitief: voor de veranderingen door in het tijdreeksorganigram.