ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Communities

My-Orgchart haalt steeds actuele organisatie - en populatiegegevens op uit HR-systemen. Tijdens de webconnectie en creatie van het organigram is My-Orgchart in staat om community kenmerken aan ketens (afdelingen of formatieplaatsen) toe te kennen. Zo ontstaat het community organigram.

Veronderstel dat men alle transportmedewerkers in een community wil zetten. Men koppelt dan dit community kenmerk aan de afdeling Transport. M.a.w. als er een transport medewerker vertrekt en er komt een andere voor in de plaats, dan is de community aangepast zodra het HR-systeem gemuteerd is.

Export naar Social Media applicaties (bijvoorbeeld SharePoint of Google+). My-Orgchart kan (web)bestanden beschikbaar stellen aan social media.

Community

Een community is een groep mensen die (veel) samenwerkt. Ze hoeven niet perse collega's van elkaar te zijn. Het kunnen bijvoorbeeld inkopers en verkopers zijn, chauffeurs en verladers, etc. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden van social media denkbaar. De populaties hoeven niet beperkt te blijven tot de eigen vaste werknemers. Externen, medewerkers van partner bedrijven, kandidaten, allemaal kunnen ze tot een community gaan behoren.

SHAREPOINT

Het organigram-bestand (in JSON-formaat) kan in SharePoint worden opgeslagen en van daaruit worden geactiveerd. SharePoint is de meest professionele omgeving van waaruit het organigram gecontroleerd kan worden verspreid.

GOOGLE +

SharePoint mag dan wel professioneel zijn, maar het is ook kostbaar en tijdrovend. Het organigram-bestand (in JSON-formaat) kan ook in Google + worden opgeslagen: hetzelfde eindresultaat wordt dan gratis en langs eenvoudige weg bereikt.