ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

My-Orgchart

Er zijn twee producten: My-Orgchart en My-HRPlaza. OrgPlan voert My-Orgchart alleen en voert My-HRPlaza samen met Reflexo. De inbreng van OrgPlan is in beide gevallen hetzelfde, namelijk de modulecombinaties: Basic, Power en Planning. In My-HRPlaza sluiten ze naadloos aan op andere producten, zoals flexibele arbeidsvoorwaarden en personal benefits statements. Tenslotte importeert OrgPlan nog steeds OrgPlus.

Van My-Orgchart zijn de volgende modules beschikbaar: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting die in bepaalde combinaties de volgende pakketten opleveren: Basic, Power en Planning. Deze drie modulecombinaties worden op jaarbasis verhuurd. Er zijn in principe geen implementatiekosten. SaaS in optima forma!

 • Modules Basic: Connector, Viewer en Hosting,

 • Modules Power: Connector, Viewer, Editor en Hosting,

 • Modules Planning: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting.

Uit dit overzicht blijkt dat Planning alles kan wat Power en Basic ook kunnen en dat Power alles kan wat Basic kan.


De eenvoudigste en tevens goedkoopste combinatie bestaande uit de modules: Connector, Viewer, Hosting en optioneel Portal. Bestemd voor Organisatie Weergeven (1-Staps Organigrammen).


De middelste combinatie bestaande uit de modules: Connector, Viewer, Editor, Hosting en optioneel Portal. Bestemd voor Organisatie Wijzigen (2-Staps Organigrammen).


De meest omvangrijke combinatie bestaande uit de modules: Connector (TS), Viewer, Editor en TimeSerie, Hosting en optioneel Portal. Bestemd voor Planning (3-Staps Organigrammen).

Portals

My-Orgchart wordt zonder portal geleverd, maar kan in feite niet zonder. Portals zorgen voor twee dingen: 1.) toegankelijkheid via het internet of intranet en 2.) een beveiligde toegankelijkheid.

Indien men het personeel wegwijs wil maken in de organisatie is het makkelijk wanneer een personeelslid via internet of intranet kan inloggen om de organisatie te bekijken. Even een collega raadplegen kan altijd en overal noodzakelijk zijn: bij een klant om een orderstatus na te vragen, onderweg om een meeting voor te bereiden, of in de productieplant om een technisch probleem op te lossen.

Beveiliging speelt vooral een rol bij organisatiewijzigingen en planningen. Doorgaans supergevoelige informatie die niet op straat mag liggen, maar ook niet bij de verkeerde manager mag terecht komen. Verspreiding via het web ligt toch voor de hand, zeker wanneer het om grotere internationale organisaties gaat met managers vanaf allerlei lokaties.

Toegankelijkheid en beveiliging, gecombineerd met bedieningsgemak, kunnen met het My-HRPlaza portal perfect worden bereikt.

Dat neemt niet weg dat Basic, Power en Planning ook "kaal" geleverd kunnen worden, maar dan is het aan de klant om in eigen beheer portal - en hosting oplossingen te regelen. Qua prijs zal het niet veel uitmaken, maar er zijn wel grote verschillen in bedieningsgemak en veiligheid. We vergelijken My-HRPlaza met de drie meest voor de hand liggende eigen beheer portals: intranet, SharePoint en Google +.

My-HRPlaza combineert het beste van alle werelden: het heeft het bedieningsgemak van Google + en de goede beveiliging van SharePoint.

Aan de implementatie hoeven geen ICT'ers te pas te komen. Iemand van HR kan dat zelf ter hand nemen. Het is kinderlijk eenvoudig.

Verder voldoet het aan alle beveiligingseisen: onbevoegden worden geweerd en managers krijgen alleen de voor hen bestemde informatie aangereikt.

 • Implementatie: goed.

 • Beveiliging: goed.

Intranet is wellicht de eerste en meest voor de hand liggende oplossing.

 • Implementatie: matig (betrokkenheid van ICT en webbeheer vereist).

 • Beveiliging: matig (eenmaal op intranet ziet men alles).

SharePoint is het bekendste en meest gebruikte portal. De OrgPlan producten kunnen op SharePoint worden aangesloten.

 • Implementatie: slecht (complexe implementatie door ICT).

 • Beveiliging: goed.

Google + verdient een vermelding omdat er een interface met Google + is.

 • Implementatie: goed (eenvoudig in gebruik en bovendien gratis).

 • Beveiliging: vraagteken (in handen van Google).

OrgPlus

Veel verkochte, maar gedateerde, Orgchart software - OrgPlus is Organigram software. Het is geschikt voor tekenen en rekenen. Het pakket is 100% PC-based en is geschikt voor kleine tot middelgrote organisaties (van 100 tot 5,000 werknemers). OrgPlus Standard, Professional en Enterprise worden niet meer geleverd.

OrgPlus Premium V11.2 - De uitgebreide versie van OrgPlus die bedoeld is voor het uitvoeren van personeelsplanning.


Job Descriptor
- Gedetailleerde, Engelstalige functiebeschrijvingen kunnen met Job Descriptor snel gegenereerd worden.