ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   MY-HRPLAZA

Organigrammen

Next generation Orgchart software - My-Orgchart is een combinatie van Organigram en Business Intelligence software. Kort gezegd: u kunt ermee tekenen en rekenen. Het pakket is 100% webbased en is geschikt voor alle organisaties (van 100 tot 1,000,000 werknemers). My-Orgchart genereert twee typen organigrammen: de "one-step's" en de "editables".

1-Step Orgcharts

De One-Step's geven één op één de gegevens uit het HR-systeem weer. Er komt geen menselijke tussenkomst meer aan te pas. M.a.w. het Basic-pakket volstaat (zonder Editor, alleen de Viewer).

De One-Step's worden vooral gebruikt voor contactdoeleinden. Wie is wie?

Een organigram bestaat uit hokjes en verbindingslijntjes. De hokjes bevatten afdelingen, kosten- of formatieplaatsen, maar meestal mensen. De lijntjes geven de hiërarchie weer.

Welke hiërarchie gaat u weergeven? Wij hebben daar standaard mallen (templates) voor zodat u meerdere mogelijkheden heeft. De software geeft slechts weer wat aangeboden wordt. Dan kan een 1-op-1 kopie zijn van hetgeen in de HR-database zit, maar het kan ook iets anders zijn. U kunt werknemers uit de database ophalen, maar daar uitzendkrachten, zzp'ers, of buitenlandse werknemers aan toevoegen. Het hoeven ook niet persé werknemers te zijn. Het kunnen ook cursisten, sollicitanten, volgers, projectpartners, gepensioneerden of anderszins zijn. De "ververs" tijd stelt u zelf in, zodat men steeds naar een uptodate organigram kan kijken.

2-Step (Editable) Orgcharts

De Editable's halen eveneens hun gegevens op uit het HR-systeem, maar daarna gaan gebruikers wijzigingen aanbrengen. Het maakt niet uit of die wijzigingen groot of klein zijn, de Editor ofwel het Power-pakket is nodig.

De Editoble's worden vooral gebruikt door HR om te organiseren. Hier kunnen ze de contouren schetsen van hun toekomstige organisatie. Afdelingen, formatieplaatsen en werknemers kunnen vrij verschoven of veranderd worden. Hokjes of ketens kunnen met een druk op de knop gekloond worden. Stippellijntjes kunnen getekend worden. En dit terwijl alle veranderingen gelogd kunnen worden.

De Editable's worden ook door het lijnmanagement gebruikt voor KPI-berekeningen. Er kan langs de hierarchielijnen gerekend worden, waardoor er allerlei KPI's gemaakt kunnen worden.

De Editor kan er ook aan te pas komen om een organigram van een grote complexe organisatie te produceren. Vaak moet er dan uit meerdere HR-bronnen geput worden of moet er nog handmatig een finishing touch aan gegeven worden.


Basic pakket - Het Basic pakket bestaat uit de modules: Connector en Viewer en volstaat voor het draaien van 1 Step Orgcharts.


Power pakket - Het Power pakket bestaat uit de modules Connector, Viewer en Editor en is vereist voor het genereren van 2 Step Orgcharts.