DEMO   TEST   DOWNLOADS   |   VIEWER   EDITOR   |   OVER ONS

ORGPLAN ORGCHARTS & HCM   |   ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS

Organigrammen

Een organigram is een soort plattegrond van een organisatie. Beiden zijn doorontwikkeld tot moderne navigatie-software. Een vergelijking tussen Google Maps en My-Orgchart gaat in vele opzichten op:

  • Landkaarten raadplegen in een rijdende auto is altijd een crime geweest.
  • Een route uitschrijven als tekst is ook niet ideaal. Datzelfde geldt voor een organisatie uitschrijven als tekst.
  • Navigatie-software heeft net als organisatie-software veel inzicht, overzicht en oriëntatie voordelen gebracht.
  • Software van de eerste generatie deed in feite niets anders dan het digitaliseren van plattegronden. Het zoeken van de juiste plattegrond nog steeds het probleem.
  • Software van latere generaties werd interactiever. Er is slechts één plattegrond, waarvan slechts dat deel getoond wordt waarin de gebruiker in geïnteresseerd is.
  • De jongste generatie software (Google Maps en My-Orgchart) draait via het web vanaf ieder apparaat (PC, tablet, smartphone van ieder merk).
  • Deze oplossingen gaan nog een stap verder door informatie uit aanpalende systemen op te halen en te integreren. Zo wijst Google Maps u de weg naar de dichtstbijzijnde parkeergarage en wijst My-Orgchart u de weg naar de dichtsbijzijnde collega met verstand van zaken.

Organigrammen verhogen de efficiency!

INHOUD

Het hoeven ook niet persé werknemers te zijn. Het kunnen ook cursisten, sollicitanten, volgers, projectpartners, gepensioneerden of anderszins te zijn. Het hoeven zelfs niet altijd personen te zijn: ook afdelingen, formatieplaatsen of kostenplaatsen zijn denkbaar.

Een organigram bestaat uit hokjes en verbindingslijntjes. De lijntjes geven de hiërarchie Welke gegevens brengt u in een organigram onder? Welke hiërarchie gaat u weergeven?  Het antwoord is dat u dat zelf mag weten. De software geeft slechts weer wat aangeboden wordt. Dan kan een 1-op-1 kopie zijn van hetgeen in de HR-database zit, maar het kan ook iets anders zijn. U kunt werknemers uit de database ophalen, maar daar uitzendkrachten, zzp'ers, of buitenlandse werknemers aan toevoegen.

Het hoeven ook niet persé werknemers te zijn. Het kunnen ook cursisten, sollicitanten, volgers, projectpartners, gepensioneerden of anderszins te zijn. Het hoeven zelfs niet altijd personen te zijn: ook afdelingen, formatieplaatsen of kostenplaatsen zijn denkbaar.

Ook hiërarchieën kennen meerdere varianten. Zo kan er een formele hiërarchie worden vastgelegd (wie is de baas van wie), maar ook een hiërarchie op basis van formatieplaatsen, kostenplaatsen, vakgebieden, locaties,  productgroepen,  projecten, shifts, etc. Feitelijk te veel om op te noemen.

human capital management

HR-systemen zijn inmiddels gemeengoed geworden. Slechts weinig werkgevers doen hun personeelsadministratie nog met het handje. Maar het geautomatiseerd administreren van een werknemer, wil niet zeggen dat die werknemer efficiënter of productiever wordt. Meestal verandert daar niets aan.

HCM-systemen hebben een andere ambitie: ze willen ervoor zorgen dat het personeel (zowel individueel als voltallig) wel productiever wordt. Daarmee leggen ze de lat hoger.

Contact - Collega's proberen elkaar te vinden, maar dat is lastig als je elkaars naam niet kent. Zoeken binnen een organigram, op afdeling, functie, of skills, helpt om de juiste collega sneller te bereiken.

Communicatie - Door gebruik te maken van bedrijfs social media kan de interne communicatie aanzienlijk versneld worden. Het is een uitdaging om deze communities op te zetten en up-to-date te houden. My-Orgchart heeft hier een oplossing voor.

Opvolging/MD - Opvolgingsplanning en management development krijgen tegenwoordig volle aandacht, omdat key-posities nooit onbezet mogen blijven.

In My-Orgchart kunnen skills-organigrammen worden gemaakt, waarin alvast stippellijntjes kunnen worden getekend van personen naar toekomstige posities.

Formatieplanning - Snel en eenvoudig de formatieplanning invullen dankzij een scala aan handige tools.

Personeelsbudgettering - Personeelskosten zuiver budgetteren door een precies organisatieplaatje door te rekenen. 

In-, uit- en doorstroom

. Instroom - Kandidaten traceren met als doel om ze direct in de organisatie te kunnen schuiven.

. Doorstroom - Opvolgingsplannen voorbereiden om de bedrijfs kritische functies niet onbezet te laten.

. Uitstroom - Uitstroomplanning, met als doel om efficiëncy in personeelsreducties te bereiken.

Absentie/ziekte - Voor langdurig zieken is de wet Poortwachter van toepassing. Voor de afhandeling van langdurig zieken worden doorgaans arbo-diensten ingeschakeld die over eigen systemen beschikken. 

WorkBee combineert informatie over langdurig zieken uit HR- en Arbo-systemen en stelt deze via het web beschikbaar aan My-Orgchart.

werknemers: om elkaar sneller te vinden

ESS-organigrammen - die voor iedereen via internet of intranet toegankelijk zijn, helpen om de organisatie te begrijpenen en snel de juiste collega te vinden. Meer ...

managers: informatie over hun team

MSS-organigrammen - zijn voorzien van kengetallen die onthullen hoe units presteren. Denk daarbij aan ziekteverzuim, aanwezige bezetting, etc. Meer ...

hr: SPP faciliteren

SPP-organigrammen - ondersteunen Strategische Personeels Planning (SPP) door een toekomstplaatje van de organisatie te maken. Meer ...