Succession (Opvolgingsplanning)

Het verschil tussen Succession - en Workforce Planning is de tijdspanne: lange versus korte termijn. Kritische posities zijn vaak dermate complex dat kandidaten er ver van tevoren klaargestoomd voor moeten worden. Op het moment dat er daadwerkelijk doorgestroomd moet worden, kan het zijn dat een geschikte kandidaat er niet klaar voor is. Succession Planning is daarom het vroegtijdig verkennen en uitwerken van mogelijkheden op termijn. Doel is om de voor het bedrijf kritische posities zo kort mogelijk onbezet te laten.

My-Orgchart lost dit op met "stippellijntjes" tussen werknemers en hun potentiële posities. Maar ook andersom:tussen posities en potentiële kandidaten. Dit houdt in dat de werknemer binnen het organigram voorlopig gewoon op z'n eigen plaats blijft, maar dat de toekomstige carrièrepaden geschetst zijn.

Om de stippellijntjes te kunnen tekenen, is het van belang om inzicht in de skills van de kandidaten te hebben. Zowel de hard- als de soft-skills. Tegelijkertijd is het zinvol om op positie (formatieplaats) nivo de vereiste skills vast te leggen. Verder spelen de beoordelingsresultaten en de POP's een rol. Dus ook deze zaken moeten inzichtelijk gemaakt worden. Een handige categorisering is het werken met de 9-box matrix, waarin performance en potentieel tegenover elkaar worden uitgezet. My-Orgchart biedt de mogelijkheid om werknemers met kleurcode te typeren.

Met de zoekfunctie kan er op (vrij instelbare) criteria gezocht worden. Van geselecteerde kandidaten kan detail informatie worden opgevraagd. Wanneer een kandidaat aan een positie wordt gekoppeld, kunnen er aansluitend gegevens ingevoerd worden om de stap haalbaar te maken. Zo kunnen er bijvoorbeeld aktiepunten worden benoemd, tijdslimieten worden aangegeven of andere punten die een eventuele overstap belemmeren of juist bevorderen.

Praktijk voorbeelden