OrgPlan biedt oplossingen op twee gebieden: wegwijs organigrammen en strategische personeelsplanning. De personen, die hiervan de vruchten plukken, zijn de werknemers en de professionals (CHRO, Recruiter, Line Manager en CFO).

Wegwijs Organigrammen

My-Orgchart EMPLOYEE

Organigrammen worden in toenemende mate ingezet om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een werknemer zijn of haar collega's weet te bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor nieuw gerekruteerde - en overgeplaatste werknemers.

Het organigram dat in de cloud gezet wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor een gecontroleerde groep gebruikers kan verschillende populaties omvatten:

  • het eigen personeel (zowel vast als flexibel) eventueel aangevuld met peroneel werkzaam in het buitenland,

  • dat deel van het personeel dat in teamverband werkt, al dan niet aangevuld met teamleden van andere organisaties.

Lees meer over Organigrammen en Teams.

 

Strategische PersoneelsPlanning

My-OrgPlan CHRO

Personeelsplanning begint bij HR. Simpel gezegd: welke stoelen worden het komend jaar klaar gezet die bezet moeten worden. Voor HR is er een scala aan toepassingen op het gebied van personeelsplanning:

  • het (enkel- en 12voudige) bezettingsoverzicht,
  • de vlootschouw,
  • het opvolgingsplan en uiteindelijk als einddoel:
  • het personeelsplan.

Als HR zo'n gedetailleerd plan kan opleveren, bewijst ze haar collega's een grote dienst.

Lees meer over Succession en HR Planning.

My-OrgPlan RECRUITER

Recruiters hebben als doel om de open posities in te vullen. Vandaar dat ze graag het kandidatenaanbod in kaart willen brengen. Daaronder vallen niet alleen de actieve sollicitanten, maar ook de sollicitanten in portefeuille, de werknemers die aan promotie toe zijn, maar tegenwoordig ook de volgers die hun LinkedIn-links kenbaar hebben gemaakt. Hoe wordt een Applicant Tracking Systeem verkregen?

My-OrgPlan RECRUITER koppelt alle kandidaten aan de Standaard Onderwijs Indeling (SOI) van het CBS. In één oogopslag komen alle geschikte kandidaten in beeld en kunnen ze in het echte organigram geschoven worden.

My-OrgPlan LINE MANAGER

De bezetting "op papier" is vaak aanzienlijk lager dan de bezetting "in praktijk". De langdurig zieken en verlofgangers vallen sowieso af. Maar daarnaast hebben werknemers tegenwoordig een weekritme waardoor ze er niet altijd zijn. De lijnmanager moet het werk op de afdeling inplannen en wil graag vroegtijdig weten op wie gerekend kan worden en wie er extra opgeroepen moeten worden. Pas wanneer dat bekend is, kunnen er roosters en agenda's ingepland worden.

Ofwel: lijnmanagers hebben behoefte aan het dag-organigram voor de komende dagen, weken en zelfs maanden.

Personeelsplanning eindigt bij Finance. Aan het in FTE weergegeven personeelsplan moeten geldbedragen gekoppeld worden. Zo kan er een een personeelsbudget van gemaakt worden. Het systeem rekent zelf de gemiddelde kosten van een formatieplaats uit. Door vervolgens de gerealiseerde journaal-posten te importeren, kan de budgetuitputting berekend worden.

Tenslotte volgt de nacalculatie: waar en waarom zijn budgetten overschreden?

Lees meer over HR Budgeting en HR Analytics.

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.