SAAS

My-Orgchart en My-HRPlaza zijn producten die u huurt. De eerste maand is een gratis testmaand.

In feite huurt u My-Orgchart. U betaalt een bedrag per module per jaar dat afhankelijk is van het aantal boxes (lees: de populatiegrootte).

Als maatstaf voor de licentieprijzen geldt het maximum aantal boxes (werknemers).

My-Orgchart wordt verhuurd in drie module-combinaties die bestemd zijn voor: Contacts-, Power- en Planning-Orgcharts. De modules die gecombineerd worden zijn: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting.

Connector:

 • Een organigram kan alleen van gegevens worden voorzien via de Connector of de Editor.

 • De Connector leest automatisch 1-op-1 de gegevens in uit het HR/Payroll-systeem. Het produceren van het organigram gaat automatisch.

 • Voor ieder HR/Payroll-systeem kan een Connector gemaakt worden. Veel Connectoren zijn er al. Daarnaast is er de algemene Connector die met Excel-bestanden werkt.

 • Omdat er altijd een Connector beschikbaar is, maakt deze standaard onderdeel uit van iedere combinatie.

Viewer:

 • De organigrammen moeten bekeken kunnen worden. Daarvoor dient de Viewer.

 • Deze module, bestemd voor eindgebruikers, maakt daarom onderdeel uit van iedere combinatie.

Editor:

 • Soms is het organigram alleen bekijken voldoende. In dat geval is de Editor overbodig. Maar soms moet er ook geschreven kunnen worden. Daarvoor dient de Editor.

 • Met de Editor kan een veelheid aan taken uitgevoerd worden: muteren, schuiven, tekenen, analyseren, stippellijntjes aangeven, alternatieve hierarchien vastleggen, etc.

 • De Editor kan ook onbeperkt Excel- of XML-bestanden, met additionele populaties aan het organigram toevoegen.

 • Voor de zwaardere toepassingen, zoals planning, is de Editor een must.

Layout:

 • De Layout-functionaliteit is een must. Maar deze functionaliteit is ook in de Editor terug te vinden.

 • M.a.w.: zonder Editor is Layout verplicht, maar met Editor is Layout overbodig.

TimeSerie:

 • TS12 (tijdreeks van 12 maanden) is nodig wanneer men wil plannen. Feitelijk is het een administratieve module die de licentieomvang met een factor 12 verhoogt.

 • Om langs de tijdas te kunnen plannen zijn naast T12 ook de Editor en de uitgebreide versie van de Connector vereist.

Hosting:

 • Hosting is vereist indien er gekozen wordt voor installatie op onze webservers (public cloud). Als alternatief kunt u kiezen voor installatie op uw webservers (private cloud).

NEEM CONTACT OP: +31616753198 of info@orgplan.nl

Heb je ideeën? Vragen? Wij zijn er klaar voor.